GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 109
Nghiên cứu ở Scotland cho thấy những người có IQ thấp hơn trung bình 15 điểm có cơ hội mừng sinh nhật thứ 76 của mình thấp hơn 1/5 so với trung bình. Những người có IQ nhỏ hơn 30 điểm thì tỉ lệ đó giảm 37%.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:02:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình:
Hãy tìm hình tiếp theo trong các hình sau?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
2-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế cho dấu (?) trong các hình sau đây:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
3-
Bạn hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
4-
Nhà kia có hai vợ chồng, 6 đứa con gái, mỗi người con gái có 1 em trai. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu người?
A-
14 người
B-
12 người
C-
11 người
D-
9 người
E-
8 người
5-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 3
B-
Số 4
C-
Số 13
D-
Số 24
E-
Số 48
6-
Cho ba số, trong đó hiệu số của số lớn nhất và số bé nhất bằng 4,8. Nếu đem 1 số nhân với 12, một số nhân với 15, một số nhân với 10 thì được ba tích bằng nhau. Hãy tìm ba số đã cho?
A-
14,4; 12; 9,6
B-
13,6; 10; 8,6
C-
12,9; 12; 8,6
D-
15,8; 12; 11
7-
Số nào điền vào dấu (?)
A-
Số 192
B-
Số 144
C-
Số 256
D-
Số 18
E-
Số 50
F-
Số 32
8-
Một công nhân kỹ thuật tính rằng muốn tiện 6 cái bánh xe phải mất 4 giờ. Hỏi muốn tiện 1260 cái bánh xe kiểu ấy thì phải mất bao nhiêu ngày công lao động, biết rằng mỗi ngày công lao động là 8 giờ?
A-
100 ngày
B-
108 ngày
C-
105 ngày
D-
89 ngày
E-
35 ngày
9-
Một trại chăn nuôi có 100 con bò vừa loại một, vừa loại hai. Bò loại một có 30 con, mỗi con một năm cho 4.000 lít sữa. Bò loại hai có 70 con, mỗi con một năm cho 3.600 lít sữa, Hỏi: Trung bình mỗi năm con bò cho bao nhiêu lít sữa?
A-
4000 lít sữa
B-
3950 lít sữa
C-
3720 lít sữa
D-
3570 lít sữa
10-
Số nào tiếp theo dãy số sau?:
156, 145, 123, 90 ?
A-
Số 46
B-
Số 56
C-
Số 69
D-
Số 73
E-
Số 79
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1049. Đăng: 29-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG