GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 110
Một số cuốn sách gây tranh cãi của tác giả Dr. Richard Lynn, Professor Emeritus về tâm lý học tại Đại học Ulster, Bắc Ireland, và Dr. Tatu Vanhanen, Professor Emeritus về khoa học chính trị tại Đại học Tampere, Tampere, Phần Lan IQ and the Wealth of Nations (2002) (IQ và sự thịnh vượng của quốc gia) và IQ and Global Inequality (2006) cho rằng sự giàu có của một quốc gia một phần lớn có thể giải thích bằng cách nhìn vào chỉ số IQ trung bình của nước đó. Luận điểm trên đã và đang được ủng hộ nhưng cũng có nhiều chê bai. Thông tin đó đang được đặt câu hỏi để nghiên cứu thêm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:29:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có một công chúa cấm cung, sống trong tòa lâu đài có tầng trệt và 4 tầng lầu gồm 31 phòng. Số phòng ở tầng dưới ít hơn số phòng tầng trên, số phòng tầng 4 gấp 3 lần số phòng ở tầng trệt. Hỏi tầng 3 của công chúa có bao nhiêu phòng?
A-
12 phòng
B-
11 phòng
C-
9 phòng
D-
8 phòng
E-
5 phòng
2-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 34
B-
Số 44
C-
Số 57
D-
Số 62
3-
Bí và Bầu có tất cả 48 viên bi. Nếu Bí cho Bầu 3 viên bi và Bầu cho lại Bí 1 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi trước khi cho nhau, mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
A-
Bí có 26 viên bi, Bầu có 22 viên bi
B-
Bí có 28 viên bi, Bầu có 20 viên bi
C-
Bí có 25 viên bi, Bầu có 23 viên bi
D-
Bí có 23 viên bi, Bầu có 25 viên bi
4-
Điền số thích hợp vào ô trống?:
A-
Số 54
B-
Số 45
C-
Số 32
D-
Số 31
E-
Số 27
5-
Số nào thay thế cho dấu (?):
?, 3, 4, 6, 8, 12
A-
Số 1/2
B-
Số 2
C-
Số 4/3
D-
Số 3/4
E-
Số 14
6-
Trong ngày Hội Khỏe Phù Đổng, trên nóc khán đài sân vận động tỉnh em cắm rất nhiều cờ, cách đều nhau 3m. Hai đầu khán đài đều có cờ. Cho chiều dài khán đài là 210m. Hãy tính số cờ cần dùng và số vải để may cờ. Biết rằng mỗi lá cờ đều có chiều rộng bằng khổ vải vào chiều dài là 12dm.
A-
Cần dùng 71 lá cờ và 85,2m vải
B-
Cần dùng 72 lá cờ và 86,4m vải
C-
Cần dùng 83 lá cờ và 99,6m vải
7-
Trong các hình sau đây, hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
8-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế vào dấu chấm hỏi trong các hình sau:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
9-
Tìm số thay thế vào dấu chấm hỏi?:
A-
Số 34
B-
Số 29
C-
Số 18
D-
Số 15
E-
Số 10
F-
Số 0
10-
Tìm số tiếp theo dãy số:
34, 27, 20, 13, ?
A-
Số 12
B-
Số 19
C-
Số 7
D-
Số 6
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 970. Đăng: 29-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG