GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 111
Nghiên cứu cho rằng trí thông minh tổng quát đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Bên cạnh sự thành công trong trường học, IQ có một vai trò hết sức quan trọng hiệu quả làm việc, thăng tiến, địa vị xã hội và cả tỉ lệ phạm tội, nghèo khó, thất nghiệp, có con ngoài giá thú,...
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:58:52(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm chữ khác loại:
A-
Chữ N
B-
Chữ S
C-
Chữ F
D-
Chữ M
E-
Chữ L
2-
Cho hình:

Hãy tìm hình thích hợp điền vào chỗ còn trống trong các hình sau:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
3-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
4-
Mệnh đề kết trong đoạn luận sau đúng hay sai?:
Một số hoa tuy líp là xúc xích và tất cả những con ma đều ngáy.
Một số điện thoại ngáy và tất cả hoa tuy líp là con ma.
Một số giá sách là ma và tất cả điện thoại là xúc xích.
Vì vậy: Tất cả xúc xích đều ngáy.
A-
Đúng
B-
Sai
5-
Người ta trồng cây ở hai bên của một quãng đường dài 1 km: cứ cách 50m thì trồng 1 cây. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây, biết rằng ở hai đầu đường đều có cây?
A-
50 cây
B-
48 cây
C-
42 cây
D-
38 cây
E-
30 cây
6-
Trong các hình sau, 3 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1, hình 5 và hình 8
B-
Hình 2, hình 6 và hình 8
C-
Hình 1, hình 6 và hình 7
D-
Hình 3, hình 5 và hình 7
E-
Hình 2, hình 4 và hình 6
7-
Cho hình:
Hãy tìm hình thay thế cho dấu (?) trong các hình sau:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
8-
Số nào sẽ thay thế dấu chấm hỏi:
A-
Số 429
B-
Số 412
C-
Số 564
D-
Số 541
9-
Tìm số điền vào dấu chấm hỏi?:
A-
Số 13
B-
Số 17
C-
Số 9
D-
Số 10
E-
Số 0
10-
Tuổi Mai gấp hai lần tuổi Nam. Tuổi của Nam bằng 1/3 tuổi của Lan. Hỏi ai nhiều tuổi nhất?
A-
Nam nhiều tuổi nhất.
B-
Lan nhiều tuổi nhất.
C-
Mai nhiều tuổi nhất.
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 947. Đăng: 29-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG