GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?
A. 63 con
B. 79 con
C. 37 con
D. 16 con
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:48:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?
A-
63 con
B-
79 con
C-
37 con
D-
16 con
2-
Một kilôgam táo giá 6000 đồng. Để mua được 3kg táo cần phải trả bao nhiêu tiền?
A-
12000 đồng
B-
9000 đồng
C-
18000 đồng
D-
6000 đồng
3-
3km 6dam = … m. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A-
3600
B-
3060
C-
306
D-
36
4-

Số cần điền vào vị trí của dấu ? là:
A-
552
B-
412
C-
138
D-
579
5-
Một buổi tập văn nghệ có 5 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia tập văn nghệ?
A-
8
B-
20
C-
24
D-
15
6-
Thứ tự các số: 45678, 45687, 45768, 45876 từ bé đến lớn là:
A-
45687, 45768,45876, 45678
B-
45678, 45687, 45768,45876
C-
45876, 45678, 45687, 45768
D-
45768,45876, 45678, 45687
7-
Hương cao 130 cm, có nghĩa là Hương cao:
A-
1 m 30 cm
B-
1 m 30 dm
C-
1 m 20 cm
D-
130 dm
8-
Đoan thẳng AB dài 100 cm. M là trung điểm của đoạn AB, còn N là trung điểm của đoạn AM. Đoạn thẳng MN có độ dài là:
A-
75 cm
B-
25 cm
C-
48 cm
D-
50 cm
9-

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình vẽ trên đều dài 1cm. Em hãy tìm xem có bao nhiêu đường gấp khúc đi từ A tới B dài 6 cm.
A-
4 đường
B-
2 đường
C-
3 đường
D-
5 đường
10-
Tìm x biết: 2002 : x = 7
A-
268
B-
178
C-
276
D-
286
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 9940. Đăng: 29-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG