GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Một kho lương thực, đợt 1 nhập 40 bao gạo, mỗi bao nặng 70 kg. Đơt hai nhập 65 bao mỗi bao nặng 50 kg. Hỏi cả hai đợt kho nhập bao nhiêu kg?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:53:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn phép toán đúng:
A-
50 = 10 x 7
B-
167 = 16 x 7
C-
5 x 80 = 40 x 10
D-
25 x 30 = 35 x 15
2-
Chọn số thích hơp điền vào dấu ......:
(4 x 5) x 7 = (7 x 4) x ....?
A-
20
B-
5
C-
7
D-
4
3-
Tìm x biết: x : 200 = 3460
A-
x = 69200
B-
x = 692000
C-
x = 6920
D-
x = 692
4-
Một kho lương thực, đợt 1 nhập 40 bao gạo, mỗi bao nặng 70 kg. Đợt hai nhập 65 bao mỗi bao nặng 50 kg. Hỏi cả hai đợt kho nhập bao nhiêu kg?
A-
3530
B-
3125
C-
5050
D-
6050
5-
Số thích hợp điền vào chỗ trống: 48 dm2 = ..... cm2?
A-
480 cm2
B-
48 cm2
C-
4800 cm2
D-
408 cm2
6-
Một mảnh vườn hình chữ nhật, có chiều rộng 25 m. Chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn?
A-
125 m2
B-
1250 m2
C-
50 m2
D-
75 m2
7-
Thực hiện phép tính: 8 x (7 + 3)
A-
59
B-
80
C-
31
D-
800
8-
Số thích hợp điền vào chỗ trống: 9 x 6 + 9 x 5 = (6 + 5) x ....?
A-
6
B-
5
C-
9
D-
99
9-
Lan mua 25 quyển vở, Hằng mua 20 quyển vở. Hỏi cả hai bạn mua hết bao nhiêu tiền? Biết rằng mỗi quyển vở giá 2500 đồng.
A-
112500 đồng
B-
11250 đồng
C-
22500 đồng
D-
2250 đồng
10-
Một cửa hàng có 318 thùng dầu, mỗi thùng có 60 lít. Cửa hàng đã bán đi 250 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
A-
408 lít
B-
4080 lít
C-
4008 lít
D-
4800 lít
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1656. Đăng: 30-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG