GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 27
Một người đi xe máy 1 giờ 35 phút đi được 47 km 500m. Hỏi trung bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:51:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm x biết: x x 900 = 341000 + 235000
A-
x = 64
B-
x = 6400
C-
x = 6040
D-
x = 640
2-
Một người đi xe máy 1 giờ 35 phút đi được 47 km 500m. Hỏi trung bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét?
A-
500 m
B-
50 m
C-
475 m
D-
4750 m
3-
68503 chia cho 52 được số dư là:
A-
29
B-
19
C-
9
D-
20
4-
Tìm x biết: 5280 : x = 24
A-
x = 126720
B-
x = 12672
C-
x = 220
D-
x = 22
5-
Mua 25 cây bút bi hết 37500 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua được 64 cây bút bi như thế?
A-
25000 đồng
B-
64000 đồng
C-
89000 đồng
D-
96000 đồng
6-
Một vòi nước trong 1 giờ 15 phút chảy được 9750 lít nước vào bể. Hỏi trung bình mỗi phút vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?
A-
130 lít
B-
1300 lít
C-
103 lít
D-
1030 lít
7-
Kết quả của phép chia: 3144 : 262 = ?
A-
22
B-
12
C-
20
D-
17
8-
Tìm x biết: 56475 : x = 251
A-
x = 252
B-
x = 522
C-
x = 225
D-
x = 215
9-
Một ôtô trong 4 giờ đi được 280 km, một xe máy trong 3 giờ đi được 105km. Hỏi trung bình mỗi giờ ôtô đi được nhanh gấp mấy lần xe máy?
A-
3 lần
B-
4 lần
C-
5 lần
D-
2 lần
10-
Kết quả của phép tính: 368 x (40 - 5) = ?
A-
12880
B-
11880
C-
14715
D-
2944
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1479. Đăng: 01-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG