GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 09
Một gia đình nuôi thỏ nhốt đều số thỏ nuôi vào 5 chuồng. Em đếm số thỏ trong 2 chuồng thì được 10 con. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con thỏ?
A. 25 con
B. 12 con
C. 20 con
D. 15 con
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:12:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một gia đình nuôi thỏ nhốt đều số thỏ nuôi vào 5 chuồng. Em đếm số thỏ trong 2 chuồng thì được 10 con. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con thỏ?
A-
25 con
B-
12 con
C-
20 con
D-
15 con
2-
Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:
A-
8 số
B-
10 số
C-
7 số
D-
9 số
3-
Chữ số 5 ở số 45 678 thuộc hàng nào?
A-
Hàng nghìn
B-
Hàng chục nghìn
C-
Hàng chục
D-
Hàng trăm
4-
Một số khi chia cho 6 thì được thương là 8. Hỏi số đó đem chia cho 4 thì được thương là bao nhiêu?
A-
10
B-
12
C-
2
D-
8
5-
3km 12m = ..... m Số cần điền vào chỗ chấm là:
A-
312
B-
15
C-
3012
D-
36
6-
Tìm x, biết:
182 : x = 7
A-
24
B-
175
C-
26
D-
1274
7-
Chu vi hình chữ nhật có chièu dài là 20cm , chiều rộng 18cm là:
A-
38 cm
B-
56 cm
C-
29 cm
D-
76 cm
8-
Thứ hai tuần này là ngày 25, thứ hai tuần trước là ngày
A-
19
B-
18
C-
16
D-
17
9-
Số gồm: 47 trăm, 5 chục, 18 đơn vị viết là:
A-
4768
B-
6748
C-
7648
D-
4758
10-
Chị em năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi em bằng tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
A-
6 tuổi
B-
12 tuổi
C-
5 tuổi
D-
9 tuổi
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1626. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG