GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Ngày thứ nhất bán được 2358 kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Ngày thứ hai bán được số kg gạo là:
A. 7074 kg
B. 8074 kg
C. 6074 kg.
D. 7704 kg
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:06:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ngày thứ nhất bán được 2358 kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Ngày thứ hai bán được số kg gạo là:
A-
7074 kg
B-
8074 kg
C-
6074 kg
D-
7704 kg
2-
Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số khác nhau:
A-
50 số
B-
40 số
C-
41 số
D-
45 số
3-
Số chẵn liền trước của số 99 000 là:
A-
99 898
B-
98 999
C-
98 998
D-
98 898
4-
Trong phép chia một số tự nhiên bất kì cho 3. Số dư lớn nhất có thể có là:
A-
3
B-
1
C-
4
D-
2
5-
Biết: A = 67 x a ; B = 76 x a
Hãy so sánh A và B:
A-
Không thể so sánh được
B-
A = B
C-
A > B
D-
B > A
6-

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút
A-
8 giờ 35 phút
B-
8 giớ 7 phút
C-
7 giờ 40 phút
D-
7 giờ 35 phút
7-
Dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …, 100 có số lượng số hạng là:
A-
34 số
B-
50 số
C-
33 số
D-
30 số
8-
Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi 75 kg bột mì đựng trong mấy bao?
A-
25 bao
B-
15 bao
C-
84 bao
D-
36 bao
9-
Mỗi bông hoa có giá tiền là 1.500 đồng. Vậy để mua 10 bông hoa, cần trả bao nhiêu tiền?
A-
1.500 đồng
B-
15.000 đồng
C-
4.500 đồng
D-
19.500 đồng
10-
Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng bằng chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A-
32 cm
B-
16 cm
C-
18 cm
D-
36 cm
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1509. Đăng: 01-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG