GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả bố, mẹ và con là bao nhiêu?
A. 51
B. 81
C. 71
D. 61
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:07:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả bố, mẹ và con là bao nhiêu?
A-
51
B-
81
C-
71
D-
61
2-
Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng:
A-
7 đoạn thẳng
B-
21 đoạn thẳng
C-
18 đoạn thẳng
D-
14 đoạn thẳng
3-
5 phút bằng một phần mấy của giờ?
A-
B-
C-
D-
4-
Trong phép chia hết, 9 chia cho số nào để được thương lớn nhất?
A-
0
B-
3
C-
9
D-
1
5-
4m 4 cm = ......... cm
A-
44
B-
404
C-
4004
D-
440
6-
Một số khi chia cho 8 thì có số dư là 5. Hỏi số đó đem chia cho 4 sẽ có số dư là bao nhiêu?
A-
0
B-
2
C-
1
D-
3
7-
Một hình vuông có cạnh là 8 m. Chu vi của hình vuông đó là:
A-
32 m
B-
36 m
C-
38 m
D-
37 m
8-

Biết AB = 60mm. Diện tích hình vuông ABDC là:
A-
36 cm²
B-
36 mm2
C-
3600 cm2
D-
3600 mm2
9-

Đoạn thẳng MN bằng bao nhiêu phần đoạn thẳng PQ.
A-
đoạn thẳng PQ
B-
đoạn thẳng PQ
C-
đoạn thẳng PQ
D-
đoạn thẳng PQ
10-
Phân tích số 20 187 thành tổng. Cách phân tích nào dưới đây là đúng:
A-
20 000 + 100 + 80 + 7
B-
20 000 + 1000 + 80 + 7
C-
20 000 + 100 + 8 + 7
D-
2000 + 100 + 80 + 7
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1828. Đăng: 01-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG