GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Mẹ mua cho Linh một chiếc mũ giá 10.000 đồng và một chiếc khăn giá 25.000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 50.000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:
A. 40.000 đồng
B. 35.000 đồng
C. 15.000 đồng
D. 25.000 đồng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:40:48(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Mẹ mua cho Linh một chiếc mũ giá 10.000 đồng và một chiếc khăn giá 25.000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 50.000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:
A-
40.000 đồng
B-
35.000 đồng
C-
15.000 đồng
D-
25.000 đồng
2-
Trong các số sau, số nào khác với các số còn lại:
A-
34657
B-
34567
C-
34675
D-
34756
3-
Số đoạn thẳng có ở hình vẽ dưới đây là:
A-
9 đoạn
B-
4 đoạn
C-
12 đoạn
D-
10 đoạn
4-
Số nào là số chẵn lớn nhất trong các số sau:
A-
67894
B-
86479
C-
67984
D-
76948
5-
Trong các số dưới đây, số nào là số hạng thuộc dãy số: 1, 4, 7 , 10, 13, …
A-
1111
B-
2222
C-
1122
D-
2345
6-
Số gồm 12 nghìn, 12 trăm, mười hai đơn vị viết là:
A-
12312
B-
12012
C-
13212
D-
121212
7-
Tay phải tôi cầm 1 số viên bi, tay trái tôi cầm 4 viên bi. Nếu thêm vào tay phải của tôi 3 viên bi nữa thì cả 2 tay tôi có 12 viên bi. Vậy số bi lúc đầu ở tay phải của tôi là bao nhiêu?
A-
5 viên
B-
3 viên
C-
6 viên
D-
4 viên
8-
Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà có chữ số 5?
A-
24 số
B-
20 số
C-
18 số
D-
15 số
9-
Số chẵn liền trước số 2345 là:
A-
2344
B-
2354
C-
2343
D-
2346
10-

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình vẽ trên đều dài 1cm. Em hãy tìm xem có bao nhiêu đường gấp khúc đi từ A tới B dài 4 cm.
A-
3 đường
B-
5 đường
C-
4 đường
D-
6 đường
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1703. Đăng: 02-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG