GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Một trang trại nuôi gà, bán số gà trong hai ngày. Ngày đầu bán được số gà của trại. Hỏi ngày thứ hai bán được mấy phần của tổng số gà mà trại có?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:37:17(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một trang trại nuôi gà, bán số gà trong hai ngày. Ngày đầu bán được số gà của trại. Hỏi ngày thứ hai bán được mấy phần của tổng số gà mà trại có?
A-
tổng số gà
B-
tổng số gà
C-
tổng số gà
D-
tổng số gà
2-
Tìm x, biết:
A-
B-
C-
D-
3-
Kết quả của phép nhân:
A-
B-
C-
D-
4-
Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài là m và chiều rộng là m.
A-
B-
C-
D-
5-
của 21 bằng bao nhiêu?
A-
1
B-
9
C-
49
D-
19
6-
Quãng đường từ nhà đến trạm xe buýt dài 75 m. Bạn An đã đi được quãng đường. Hỏi An phải đi bao nhiêu mét nữa mới đến trạm xe buýt?
A-
15 m
B-
35 m
C-
25 m
D-
50 m
7-
Một lớp học có 36 học sinh trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh được xếp loại khá.
A-
9 học sinh khá.
B-
14 học sinh khá.
C-
5 học sinh khá.
D-
20 học sinh khá.
8-
Kết quả của phép chia:
A-
B-
C-
D-
9-
Tìm x biết:
A-
B-
C-
D-
10-
Một lớp học có 30 học sinh chia làm 3 tổ. Hỏi hai tổ chiếm mấy phần học sinh của lớp?
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1760. Đăng: 03-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG