GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Năm 2007 chị 10 tuổi, em 6 tuổi. Hỏi vào năm nào trước đây thì tuổi chị gấp đôi tuổi em
A. Năm 2003
B. Năm 2002
C. Năm 2004
D. Năm 2005
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:54:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Năm 2007 chị 10 tuổi, em 6 tuổi. Hỏi vào năm nào trước đây thì tuổi chị gấp đôi tuổi em
A-
Năm 2003
B-
Năm 2002
C-
Năm 2004
D-
Năm 2005
2-
253 + 10 x 4 = ?
A-
200
B-
250
C-
300
D-
293
3-
Một hình vuông có chu vi 40cm. Diện tích hình vuông đó là:
A-
100 cm²
B-
40cm²
C-
100 cm
D-
200cm²
4-
của 1 giờ là:
A-
15 phút
B-
10 phút
C-
12 phút
D-
20 phút
5-
Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, …
A-
23 456
B-
2 000
C-
2 333
D-
21 345
6-
Một kilôgam táo giá 6.000 đồng. Để mua được 3 kg táo cần phải trả bao nhiêu tiền?
A-
12.000 đồng
B-
9.000 đồng
C-
6.000 đồng
D-
18.000 đồng
7-
Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 5 là:
A-
410
B-
500
C-
104
D-
320
8-
Cho hình vẽ:

Đỉnh A là đỉnh chung của bao nhiêu hình tam giác?
A-
4 hình
B-
3 hình
C-
2 hình
D-
6 hình
9-
100 g + 48 g - 40 g = ?
A-
108 g
B-
140 g
C-
188 g
D-
148 g
10-
5 m 6 cm = .................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
A-
5006
B-
506
C-
56
D-
560
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1990. Đăng: 04-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG