GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Ba bạn Tùng, Hoàng và Quỳnh chia nhau 48 cái kẹo. Tùng lấy số kẹo và 3 cái. Hoàng lấy số kẹo và 2 cái, số còn lại là của Quỳnh. Hỏi bạn Quỳnh đơợc bao nhiêu cái kẹo.
A. 10 cái kẹo
B. 18 cái kẹo
C. 12 cái kẹo
D. 15 cái kẹo
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:34:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ba bạn Tùng, Hoàng và Quỳnh chia nhau 48 cái kẹo. Tùng lấy số kẹo và 3 cái. Hoàng lấy số kẹo và 2 cái, số còn lại là của Quỳnh. Hỏi bạn Quỳnh đơợc bao nhiêu cái kẹo.
A-
10 cái kẹo
B-
18 cái kẹo
C-
12 cái kẹo
D-
15 cái kẹo
2-
Mẹ chia 15 cái kẹo cho 2 anh em, em được nhiều hơn anh 3 cái. Hỏi em được bao nhiêu cái kẹo?
A-
8 cái
B-
7 cái
C-
10 cái
D-
9 cái
3-
Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
A-
5 hình tam giác, 10 hình tứ giác
B-
10 hình tam giác, 10 hình tứ giác
C-
10 hình tam giác, 5 hình tứ giác
D-
5 hình tam giác, 5 hình tứ giác
4-
Thay các giá trị của a và b để được kết quả so sánh đúng: 45a37 > 458b9. a = ?; b = ?
A-
a = 8; b = 3
B-
a = 7; b = 1
C-
a = 8; b = 2
D-
a = 8; b = 9
5-
Một hình vuông có chu vi 12cm. Tính diện tích hình vuông đó.
A-
36cm2
B-
12cm2
C-
9cm2
D-
16cm2
6-
8 hộp bút chì như nhau có 96 cái bút chì. Hỏi 6 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì?
A-
72 cái.
B-
18 cái.
C-
12 cái.
D-
62 cái.
7-

Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?
A-
13 đoạn thẳng.
B-
7 đoạn thẳng.
C-
9 đoạn thẳng.
D-
10 đoạn thẳng.
8-
Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:
A-
XI
B-
XII
C-
VVII
D-
IIX
9-
Một xe ô tô trong 4 giờ đi được 240 km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đi được bao nhiêu kilômét?
A-
300 km
B-
960 km
C-
360 km
D-
600 km
10-
Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?
A-
12 đoạn thẳng
B-
15 đoạn thẳng
C-
6 đoạn thẳng
D-
18 đoạn thẳng
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2392. Đăng: 04-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG