GMT: Thứ Tư, ngày 18  tháng 9, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em?
A. 3 năm
B. 7 năm
C. 4 năm
D. 5 năm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:45:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em?
A-
3 năm
B-
7 năm
C-
4 năm
D-
5 năm
2-
Một hình vuông có chu vi là 20 cm. Diện tích hình vuông đó là:
A-
35 cm2
B-
25 cm2
C-
20 cm2
D-
36 cm2
3-
Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số giống nhau:
A-
5 số
B-
9 số
C-
4 số
D-
12 số
4-
Cho 4 chữ số: 1, 0, 2, 4 . Hỏi viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
A-
18 số
B-
12 số
C-
24 số
D-
6 số
5-
Nếu viết ra giấy các số từ 1 đến 100 thì phải viết chữ số 5 bao nhiêu lần?
A-
11 lần
B-
20 lần
C-
19 lần
D-
10 lần
6-
Biết A = a - 135 ; B = a - 153.
Hãy so sánh A và B:
A-
Không thể so sánh được
B-
A > B
C-
A = B
D-
A < B
7-
Một xe ô tô trong 4 giờ đi được 240 km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đi được bao nhiêu kilômét?
A-
360 km
B-
300 km
C-
960 km
D-
600 km
8-

Đỉnh C là đỉnh chung của bao nhiêu hình tam giác?
A-
4 hình
B-
3 hình
C-
2 hình
D-
6 hình
9-
Đoạn thẳng AB dài 45 cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Hỏi cả 2 đoạn dài bao nhiêu xăng ti mét?
A-
59 cm
B-
60 cm
C-
55 cm
D-
65 cm
10-
Mẹ mua cho Linh một chiếc mũ giá 10.000 đồng và một chiếc khăn giá 20.000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 50.000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:
A-
40.000 đồng
B-
20.000 đồng
C-
15.000 đồng
D-
25.000 đồng
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2726. Đăng: 04-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG