GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Quãng đường từ nhà đến trường là 750 m. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 50 000, quãng đường dài bao nhiêu mi-li-mét?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:04:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Quãng đường từ nhà đến trường là 750 m. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 50 000, quãng đường dài bao nhiêu mi-li-mét?
A-
750 mm
B-
50 000 mm
C-
15 mm
D-
150 mm
2-
Số 5 thuộc hàng nào, lớp nào của số: 957638
A-
Hàng nghìn, lớp nghìn.
B-
Hàng trăm, lớp đơn vị.
C-
Hàng trăm nghìn ,lớp nghìn.
D-
Hàng chục nghìn ,lớp nghìn.
3-
Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?
A-
3570
B-
3765
C-
6890
D-
79850
4-
Dãy số nào xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:
A-
32146 ; 31257 ; 31458 ; 43210 ; 23467
B-
7546 ; 7545 ; 7543 ; 7642 ; 7641
C-
57894 ; 57799 ; 57490 ; 57398 ; 9989
D-
632 ; 540 ; 345 ; 218 ; 417
5-
Kết quả của phép tính: 74596 – 43285 + 13460 =?
A-
17851
B-
44717
C-
47471
D-
44771
6-
Tính giá trị biểu thức: a x b với a = 435 ; b = 74.
A-
4785
B-
4758
C-
32109
D-
32190
7-
Kết quả của phép tính:
A-
B-
C-
D-
8-
Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 7 km. Đội thứ nhất sửa được 3 km 470 m. Đội thứ hai sửa được ít hơn đội thứ nhất 800m. Hỏi cả hai đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?
A-
840 m
B-
4430 m
C-
2730 m
D-
740 m
9-
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 96 m và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng.
A-
384 m2
B-
2304 m2
C-
360 m2
D-
240 m2
10-
Tìm trung bình cộng của các số sau: 350 ; 470 ; 659
A-
349
B-
394
C-
493
D-
439
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2559. Đăng: 04-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG