GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 122
Nhà tâm lý học người Mỹ Giáo sưLewis Terman (Giảng viên trường đại học Standford) đã phát triển bài trắc nghiệm gồm những câu phức tạp hơn để dùng cho người trưởng thành và đặt tên là bài trắc nghiệm chỉ số thông minh Stanford-Binet; nó nhanh chóng trở nên thông dụng trên khắp nước Mỹ, bùng phát mạnh vào năm 1917 khi nước Mỹ bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:10:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trước và sau khi tham dự cuộc thi thể thao, Văn đã bắt tay hai lần với mỗi một vận động viên cùng tham gia. Tổng cộng cậu đã bắt tay ba mươi lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu vận động viên tham gia cuộc thi này?
A-
18 vận động viên
B-
17 vận động viên
C-
16 vận động viên
D-
15 vận động viên
E-
14 vận động viên
2-
Trường Đại Học ngoại ngữ thi tuyển vào lớp cử nhân tài năng. Qua sơ tuyển cho thấy:
- Có 20 em giởi tiếng Trung.
- 40 em giỏi tiếng Anh.
- 10 em giỏi cả tiếng Trung và tiếng Anh.
Hỏi có tất cả bao nhiêu em được thi tuyển vào lớp cử nhân tài năng?
A-
70 em
B-
60 em
C-
50 em
D-
40 em
3-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 32
B-
Số 43
C-
Số 29
D-
Số 23
E-
Số 19
4-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 12
B-
Số 1
C-
Số 2
D-
Số 8
E-
Số 11
F-
Số 6
5-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
6-
Trong bãi đỗ xe có cả xe máy và xe ô tô. Người ta đếm được 52 bánh xe trên tổng số 21 xe. Hỏi trong bãi đỗ xe có bao nhiêu xe máy?
A-
20 xe máy
B-
17 xe máy
C-
16 xe máy
D-
14 xe máy
E-
10 xe máy
F-
15 xe máy
7-
Điền số thích hợp vào dấu (?) trong dãy số sau:
A-
Số 27,5
B-
Số 25
C-
Số 15,5
D-
Số 13
E-
Số 12,5
F-
Số 12
8-
Điền số thích hợp vào chỗ trống?:
A-
Số 19
B-
Số 5
C-
Số 25
D-
Số 7
9-
Bốn bạn nữ A, B, C, D trong phòng. Mỗi người đang làm một việc sau: nấu cơm, giặt giũ, dọn phòng và gọi điện. Bạn hãy đoán xem ai đang làm việc gì, biết rằng:
- A không gọi điện cũng không dọn phòng.
- B không giặt giũ, cũng không dọn phòng.
- C không gọi điện cũng không dọn phòng.
- Nếu A không giặt giũ thì D không gọi điện.
A-
A: gọi điện.
B: nấm cơm.
C: giặt giũ.
D: dọn phòng.
B-
A: nấm cơm.
B: gọi điện.
C: giặt giũ.
D: dọn phòng.
C-
A: gọi điện.
B: dọn phòng.
C: giặt giũ.
D: nấu cơm.
D-
A: nấm cơm.
B: dọn phòng.
C: giặt giũ.
D: dọn phòng.
10-
Trong một nhà máy, một người mỗi phút có thể kiểm tra được 3 sản phẩm. Nếu với năng suất như vậy thì 3 người trong 60 phút sẽ kiểm tra được bao nhiêu sản phẩm?
A-
460 sản phẩm
B-
520 sản phẩm
C-
540 sản phẩm
D-
580 sản phẩm
E-
620 sản phẩm
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1174. Đăng: 08-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG