WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
874 bài trong 88 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 88.
Demo

Tính

Demo

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích thực chất là việc sử dụng các đồng nhất thức để biến đổi biểu thức dưới dấu tích phân thành tổng các biểu thức mà nguyên hàm của mỗi biểu thức đó có thể nhận được từ bảng nguyên hàm hoặc chỉ bằng các phép biến đổi đơn giản đã biết.

Demo

Để tìm hằng số tích phân, ta thực hiện theo các bước:
1.Dùng công thức đã học tìm nguyên hàm G(x) = F(x)+C(*)
2.Dựa vào đề bài đã cho để tìm hằng số C. Thay giá trị C vào (*) ta có nguyên hàm cần tìm.

Demo

Để chứng minh F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) trên (a;b), ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Xác định F'(x) trên (a;b)
Bước 2: Chứng tỏ rằng F'(x) = f(x) với mọi x thuộc (a;b)

      Đến trang:   Left    1    84    85    86    87  
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Số phức - Bài 26
Phương trình vi phân - Bài 56
Nguyên hàm - Bài 02
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 113
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 44
Lượng Giác - Bài 99
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 56
Tích phân - Bài 01
Số phức - Bài 12
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 54
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 34
Lượng Giác - Bài 56
Tích phân - Bài 47
Tổ Hợp - Bài 07
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 44
Tổ hợp - Bài 13
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 08
Phương trình vi phân - Bài 07
Luyện Thi Đại Học Đề thi 20
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters