WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:20:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?
  A - 
in tiền
  B - 
tuyên chiến
  C - 
lập quân đội
  D - 
ký các hòa ước
  E - 
Tất cả đều đúng
2-
Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì?
  A - 
cung cấp trường học và giáo dục
  B - 
bảo vệ dân chúng (cảnh sát)
  C - 
bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)
  D - 
cấp bằng lái xe
  E - 
chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai
  F - 
Tất cả đều đúng
3-
Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?
  A - 
Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]. Ngoài ra, bạn phải tìm hiểu tên của Thống đốc tiểu bang hiện thời để trả lời. Ví dụ Thống đốc Ohio năm 2012 là John R. Kasich hoặc Kasich.
  B - 
Abraham Lincoln
  C - 
George Washington
4-
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?
  A - 
Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]. Ngoài ra, bạn phải tìm hiểu tên thủ phủ tiểu bang nơi bạn định cư, ví dụ New York là Albany, Ohio là Columbus, California là Sacramento
  B - 
Cleveland
  C - 
New Yowk
  D - 
San Francisco
5-
Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?
  A - 
Đảng Xanh và Đảng Cộng Sản
  B - 
Dân Chủ và Cộng Hòa
  C - 
Đảng Tự Do và Đảng Cấp Tiến
  D - 
Đảng Xã hội và Đảng Dân Chủ
6-
Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào? (2012)
  A - 
Cộng Hòa
  B - 
Đảng Bảo Thủ
  C - 
Đảng Dân Chủ
  D - 
Đảng Xã Hội
7-
Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì? (2012)
  A - 
John Boehner
  B - 
Boehner
  C - 
Cả A và B đều đúng
8-
Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.
  A - 
Công dân mười tám (18) tuổi và hơn (được đi bầu).
  B - 
Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.
  C - 
Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).
  D - 
Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).
  E - 
Tất cả đều đúng
9-
Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?
  A - 
phục vụ trong bồi thẩm đoàn
  B - 
đi bầu trong bầu cử liên bang
  C - 
Cả A và B đều đúng
10-
Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.
  A - 
tham gia bầu cử cấp liên bang
  B - 
ứng cử chức vụ liên bang
  C - 
Cả A và B đều đúng
 
[Người đăng: Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/]
Xem Nhiều nhất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Đề Xuất
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters