WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:51:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?
  A - 
Đức, Ý, Nhật
  B - 
Đức, Áo, Hungary
  C - 
Anh, Pháp, Nga
  D - 
Trung Quốc, Nhật, Ý
2-
Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào?
  A - 
Thế chiến Thứ Nhất
  B - 
Thế Chiến Thứ Hai
  C - 
Chiến Tranh Tiều Tiên
  D - 
Chiến Tranh Việt Nam
3-
Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?
  A - 
Chủ Nghĩa Tư Bản
  B - 
Chủ Nghĩa Phong Kiến
  C - 
Chủ Nghĩa Cộng Sản
  D - 
Chủ Nghĩa Thực Dân
4-
Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?
  A - 
phong trào dân quyền
  B - 
phong trào giải phóng dân tộc
  C - 
phong trào tự do tôn giáo
  D - 
phong trào tự do ngôn luận
5-
Martin Luther King, Jr. đã làm gì?
  A - 
tranh đấu cho dân quyền
  B - 
hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ
  C - 
Cả 2 đều đúng
6-
Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?
  A - 
Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.
  B - 
Khủng bố tấn công sứ quán Hoa kỳ
  C - 
Khủng bố bắt cóc công dân Hoa Kỳ
7-
Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ. [Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]
  A - 
Cherokee hoặc Navajo
  B - 
Huron hoặc Sioux hoặc Inuit
  C - 
Apache hoặc Pueblo hoặc Teton
  D - 
Chippewa hoặc Blackfeet
  E - 
Choctaw hoặc Seminole hoặc Lakota
  F - 
Iroquois hoặc Creek
  G - 
Cheyenne hoặc Arawak
  H - 
Shawnee hoặc Mohegan hoặc Crow
  I - 
Oneida hoặc Oneida hoặc Hopi
  J - 
Tất cả đều đúng
8-
Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.
  A - 
Sông Missouri
  B - 
Sông Mississippi
  C - 
Cả 2 đều đúng
9-
Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?
  A - 
Đại Tây Dương
  B - 
Thái-Bình-Dương
  C - 
Ấn Độ Dương
  D - 
Bắc Băng Dương
10-
Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?
  A - 
Thái Bình Dương
  B - 
Bắc Băng Dương
  C - 
Đại-Tây-Dương
  D - 
Ấn Độ Dương
 
[Người đăng: Hữu Đức sưu tầm và biên soạn - nguồn http://www.uscis.gov/]
Xem Nhiều nhất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Đề Xuất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters