WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:59:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ - thời gian như hình vẽ. Kết luận nào rút ra từ đồ thị là sai

  A - 
Quãng đường đi được sau 10s là 15m
  B - 
Độ dời của vật sau 10s là 20m
  C - 
Vận tốc của vật là 1,5m/s
  D - 
Vật chuyển động bắt đầu từ toạ độ 5m
2-
Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ - thời gian như hình vẽ. Kết luận nào rút ra từ đồ thị là sai

  A - 
Quãng đường đi được sau 10s là 20m
  B - 
Độ dời của vật sau 10s là - 20m
  C - 
Giá trị đại số vận tốc của vật là 2m/s
  D - 
Vật chuyển động bắt đầu từ toạ độ 20m
3-
Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ - thời gian như hình vẽ. Phương trình chuyển động của vật là :

  A - 
x = 5 + 5t
  B - 
x = 4t
  C - 
x = 5 - 5t
  D - 
x = 5 + 4t
4-
Một người đi xe đạp từ nhà tới trường theo 1 đường thẳng, với vận tốc không đổi 15km/h. Khoảng cách từ nhà đến trường là 5km. Chọn hệ trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng chuyển động, gốc O tại trường, chiều dương ngược với chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc xuất phát. Phương trình chuyển động của người đó là:
  A - 
x = 5 + 15t (km)
  B - 
x = 5 – 15t (km)
  C - 
x = -5 + 15t (km)
  D - 
x = -5 – 15t (km)
5-
Vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động: x = 5 - 10t (đơn vị sử dụng là mét và phút). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là sai:
  A - 
Vật chuyển động với vận tốc 10m/ph
  B - 
Lúc bắt đầu khảo sát chuyển động vật cách gốc toạ độ 5m
  C - 
Độ dời của vật sau 1phút là 10m
  D - 
Quãng đường vật đi được sau 1min là 5m
6-
Vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động: x = -15t - 7 (đơn vị sử dụng là mét và phút). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là đúng:
  A - 
Lúc bắt đầu khảo sát chuyển động vật có toạ độ 7m
  B - 
Độ dời của vật sau 1ph là 15m
  C - 
Quãng đường vật đi được sau 1ph là 22m
  D - 
Vận tốc chuyển động của vật là -15m/s
7-
Một chất điểm chuyển động nhanh dần đều trên trục Ox với gia tốc a = 4m/s2. Tại thời điểm ban đầu vận tốc cuả chuyển động là vo = 10m/s. Kết luận nào sau đây không đúng:
  A - 
Sau 2s vận tốc của vật là 18m/s
  B - 
Độ dời của vật sau 2s là 28m
  C - 
Quãng đường vật đi được sau 2s là 28m
  D - 
lúc t = 0 vật ở gốc toạ độ
8-
Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:
  A - 
hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.
  B - 
hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.
  C - 
vật chuyển động với gia tốc không đổi.
  D - 
vật đứng yên.
9-
Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, một đầu được giữ cố định, đầu kia có gắn một vật nặng có khối lượng m. Vật đứng yên cân bằng. Khi đó:
  A - 
vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
  B - 
vật chịu tác dụng của trọng lực, lực ma sát và lực căng dây.
  C - 
vật chịu tác dụng của ba lực và hợp lực của chúng bằng không.
  D - 
vật chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây.
10-
Chọn phát biểu đúng :
  A - 
Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều.
  B - 
Lực là nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng.
  C - 
Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động.
  D - 
Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 47
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 35
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 158
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 88
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 172
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 15
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 21
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 11
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 01
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 109
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 50
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 218
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 65
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters