WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Phương trình vi phân - Bài 71
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:28:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giải phương trình vi phân: y''' + 3y'' + 2y' = 0

  A - 
y = C1 + C2ex + C3e-2x
  B - 
y = C1 + C2e-x + C3e-2x
  C - 
y = C1 + C2e-x + C3e2x
  D - 
y = C1 + C2ex + C3e2x
2-
Giải phương trình: y''' = x
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Giải phương trình: y(4) = 1
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Giải phương trình: y''' + y = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Giải phương trình: y(4) + y''' = cos4x
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Giải phương trình: xy''' + y'' = 1 + x
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Giải hệ phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Giải hệ phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Giải phương trình: y''' + y'' = 6x + e-x
  A - 
y = C1 + C2x + (C3 + x)ex + x3 - 3x2
  B - 
y = C1 + C2x + (C3 + x)e-x + x3 - 3x2
  C - 
y = C1 + C2x + (C3 + x)e-x + x3 + 3x2
  D - 
y = C1 + C2x + (C3 + x)ex + x3 + 3x2
10-
Giải phương trình: y''' + y'' = x2 + 1 + 3xex
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Đạo hàm - Bài 69
Đạo hàm - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 18
Phương trình vi phân - Bài 77
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 61
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 35
Tổ Hợp - Bài 02
Số phức - Bài 15
Số phức - Bài 31
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 74
Đạo hàm - Bài 43
Bất Phương Trình Vô Tỉ - Bài 03
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 16
Hệ Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 02
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 71
Đạo hàm và vi phân - Bài 8
Đạo hàm - Bài 83
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 65
Lượng Giác - Bài 32
Lượng Giác - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters