WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 221
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:17:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kim phút sẽ chỉ số nào trên đồng hồ hàng dưới cùng?:

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
  G - 
Số 7
  H - 
Số 8
  I - 
Số 9
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 4
  B - 
Số 2
  C - 
Số 6
  D - 
Số 8
3-
Dụng cụ nào sẽ làm cho cán cân dưới cùng được cân bằng?:

  A - 
1 Búa
  B - 
3 Giũa
  C - 
2 Rìu
  D - 
3 Búa
4-
Mảng nào sẽ hoàn tất câu đố này?:

  A - 
Mảng số 1
  B - 
Mảng số 2
  C - 
Mảng số 3
  D - 
Mảng số 4
  E - 
Mảng số 5
5-
Quân bài nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Lá bài 9 Chuồn
  B - 
Lá bài 8 Rô
  C - 
Lá bài 3 Pích
  D - 
Lá bài 4 Chuồn
  E - 
Lá bài 10 Cơ
6-
Cho hình:

Hình nào trong các hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
7-
Các số nào sẽ lần lượt thay thế cho các chữ cái A,B,C,D và E trong hình sau?:

  A - 
A=5, B=8, C=6, D=15 và E=2
  B - 
A=3, B=12, C=7, D=15 và E=1
  C - 
A=6, B=8, C=4, D=10 và E=2
  D - 
A=5, B=9, C=8, D=20 và E=6
8-
Quy luật của mỗi hàng đều như nhau. Hãy điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi:

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
  G - 
Số 7
  H - 
Số 8
  I - 
Số 9
  J - 
Số 10
9-
Một người hỏi ông lão đang câu cá là câu được mấy con rồi? Ông lão trả lời "sáu con không đầu, chín con không đuôi, tám con bị đứt ngang thân". Hỏi ông lão câu được mấy con cá?
  A - 
0 con cá.
  B - 
7 con cá.
  C - 
8 con cá.
  D - 
9 con cá.
  E - 
12 con cá.
  F - 
16 con cá.
10-
Minh, Hà và Tuấn ở chung một căn nhà tranh. Đây là một căn nhà cũ có một chiếc bếp nấu. Minh đặt 3 khúc củi vào nấu, Hà thêm 5 khúc, còn Tuấn không có khúc củi nào, bèn trả tiền cho Minh và Hà 8 đồng để đóng góp. Vậy Minh và Hà sẽ chia nhau số tiền đó như thế nào?
  A - 
Minh sẽ được trả 1 đồng, Hà được 7 đồng.
  B - 
Minh sẽ được trả 3 đồng, Hà được 5 đồng.
  C - 
Minh sẽ được trả 4 đồng, Hà được 4 đồng.
  D - 
Minh sẽ được trả 6 đồng, Hà được 2 đồng.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 68
Trắc Nghiệm IQ - 119
Trắc Nghiệm IQ - 135
Trắc Nghiệm IQ - 283
Trắc Nghiệm IQ - 259
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 55
Trắc Nghiệm IQ - 197
Trắc Nghiệm IQ - 92
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 189
Trắc Nghiệm IQ - 255
Trắc Nghiệm IQ - 229
Trắc Nghiệm IQ - 261
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 142
Trắc Nghiệm IQ - 33
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters