WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Lượng Giác - Bài 99
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:12:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giải phương trình:

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
Phương trình vô nghiệm
2-
Tìm họ nguyên hàm của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tính tích phân
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho phương trình: sin3x - mcos2x - (m + 1)sinx + m = 0. Xác định các giá trị của tham số m để phương trình có đúng tám nghiệm phân biệt thuộc khoảng (0; 3π).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Tìm các nghiệm của phương trình thỏa mãn điều kiện |x - 1| < 3.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Giải phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Tính tích phân
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tìm họ nguyên hàm của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong có phương trình y = sin2x.cos3x, trục Ox và hai đường thẳng x = 0 và
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Tích phân - Bài 68
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 37
Bất Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 15
Đạo hàm và vi phân - Bài 14
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 32
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 82
Phương trình vi phân - Bài 47
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 02
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 01
Lượng Giác - Bài 07
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 06
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 73
Lượng Giác - Bài 67
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 43
Lượng Giác - Bài 82
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 67
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 65
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 01
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters