WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:40:46 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặt điện áp u = Uocos ωt (V) (với Uo và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = Co thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C = 3Co thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của Uo gần giá trị nào nhất sau đây?
  A - 
95V.
  B - 
75V.
  C - 
64V.
  D - 
130V.
2-
Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng
  A - 
1,2 mm
  B - 
1,5 mm
  C - 
0,9 mm
  D - 
0,3 mm
3-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
  A - 
khoảng vân không thay đổi
  B - 
khoảng vân tăng lên
  C - 
vị trí vân trung tâm thay đổi
  D - 
khoảng vân giảm xuống
4-
Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
  A - 
60 m
  B - 
6 m
  C - 
30 m
  D - 
3 m
5-
Đặt điện áp (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dụng C, với CR2 < 2L. Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi f = f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax. Giá trị của ULmax gần giá trị nào nhất sau đây?
  A - 
173 V.
  B - 
57 V.
  C - 
145 V.
  D - 
85 V.
6-
Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1 Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 176,8 μF . Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto máy phát có hai cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ n1 = 1350 vòng/phút hoặc n1 = 1800 vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
  A - 
0,8 H.
  B - 
0,7 H.
  C - 
0,6 H.
  D - 
0,2 H.
8-
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là
  A - 
3 cm.
  B - 
24 cm.
  C - 
6 cm.
  D - 
12 cm.
9-
Một hạt có khối lượng nghỉ mo. Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6 c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là
  A - 
1,25 mo
  B - 
0,36 mo
  C - 
1,75 mo
  D - 
0,25 mo
10-
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây?

  A - 
9 cm.
  B - 
11 cm.
  C - 
5 cm.
  D - 
7 cm.
11-
Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100 Ω , tụ điện có và cuộn cảm thuần có . Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
12-
Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 giờ; hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2. Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?
  A - 
Từ kinh độ 79o20’Đ đến kinh độ 79o20’T.
  B - 
Từ kinh độ 83o20’T đến kinh độ 83o20’Đ.
  C - 
Từ kinh độ 85o20’Đ đến kinh độ 85o20’T.
  D - 
Từ kinh độ 81o20’T đến kinh độ 81o20’Đ.
13-
Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8λ, ON = 12λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là:
  A - 
5.
  B - 
4.
  C - 
6.
  D - 
7.
14-
Gọi M, N, I là các điểm trên một lò xo nhẹ, được treo thẳng đứng ở điểm O cố định. Khi lò xo có chiều dài tự nhiên thì OM = MN = NI = 10cm. Gắn vật nhỏ vào đầu dưới I của lò xo và kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn nhất và độ lớn lực kéo nhỏ nhất tác dụng lên O bằng 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M và N là 12 cm. Lấy π2 = 10. Vật dao động với tần số là:
  A - 
2,9 Hz.
  B - 
3,5 Hz.
  C - 
1,7 Hz.
  D - 
2,5 Hz.
15-
Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có:
  A - 
năng lượng liên kết càng nhỏ.
  B - 
năng lượng liên kết càng lớn.
  C - 
năng lượng liên kết riêng càng lớn.
  D - 
năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
16-
Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?
  A - 
Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.
  B - 
Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
  C - 
Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.
  D - 
Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
17-
Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên đây là:
  A - 
1m.
  B - 
1,5m.
  C - 
0,5m.
  D - 
2m.
18-
Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20 Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung . Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn là:
  A - 
330V.
  B - 
440V.
  C - 
  D - 
19-
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với: , q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng:
  A - 
4 mA.
  B - 
10 mA.
  C - 
8 mA.
  D - 
6 mA.
20-
Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA=6,02.1023 mol-1. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là:
  A - 
461,6 kg.
  B - 
461,6 g.
  C - 
230,8 kg.
  D - 
230,8 g.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 151
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 133
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 180
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 121
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 108
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2007 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 71
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 12 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 141
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 26
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2008 - Phần 5
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2010 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 135
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 148
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters