WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:36:46 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thực hiện thí nghiệm giao thoa Y âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 1m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm:
  A - 
1,6mm
  B - 
4,8mm
  C - 
2,4mm
  D - 
3,2mm
2-
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10 Ω và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng:
  A - 
120W
  B - 
240W
  C - 
320W
  D - 
160W
3-
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn điện trở không đổi R0. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là U. Khi giá trị R tăng thì:
  A - 
I tăng, U tăng.
  B - 
I giảm, U tăng.
  C - 
I giảm, U giảm.
  D - 
I tăng, U giảm.
4-
Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là
  A - 
2,0m
  B - 
1,0m
  C - 
0,5m
  D - 
1,5m
5-
Phát biểu nào sau đây là đúng:
  A - 
Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
  B - 
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
  C - 
Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
  D - 
Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
6-
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 4,5cm và 6,0cm; lệch pha nhau π. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ:
  A - 
1,5cm
  B - 
5,0cm
  C - 
10,5cm
  D - 
7,5cm
7-
Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị:
  A - 
từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz
  B - 
từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz
  C - 
từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz
  D - 
từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz
8-
Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 4,0015 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân là:
  A - 
14,21 MeV
  B - 
28,41 MeV
  C - 
30,21 MeV
  D - 
18,3 MeV
9-
Đặt điện áp ổn định vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha so với u. Tổng trở của cuộn dây:
  A - 
  B - 
  C - 
3R
  D - 
2R.
10-
Một sóng hình sin truyền theo trục Ox với phương trình dao động của nguồn sóng đặt tại O là u0 = 4cos(100πt) cm. Ở điểm M theo huownsgg Ox cách O một phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
11-
Pin quang điện biến đổi trực tiếp:
  A - 
Cơ năng thành điện năng
  B - 
Nhiệt năng thành điện năng
  C - 
Quang năng thành điện năng
  D - 
Hóa năng thành điện năng
12-
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ là q0. Giá trị của f được xác định là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
13-
Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
14-
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2cm. Tốc độ truyền sóng:
  A - 
50cm/s
  B - 
25cm/s
  C - 
75cm/s
  D - 
100cm/s
15-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn quan sát là 1mm. khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba là:
  A - 
6mm
  B - 
4mm
  C - 
3mm
  D - 
5mm
16-
Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2 được treo ở trần một căn phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0s và 1,8s. Tỷ số bằng:
  A - 
0,81
  B - 
0,90
  C - 
1,11
  D - 
1,23
17-
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do thì:
  A - 
năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
  B - 
năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
  C - 
năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
  D - 
năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
18-
Một vật nhỏ dao động điêu hòa theo phương trình: x=Acos10t (t tính bằng s). Tại t=2s, pha của dao động là:
  A - 
5rad
  B - 
10rad
  C - 
40rad
  D - 
20rad
19-
Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?
  A - 
Tia β+
  B - 
Tia γ
  C - 
Tia β-
  D - 
Tia α
20-
Một vật nhỏ dao động điêu hòa theo trục Ox (VTCB là O) với biên độ 4cm và tần số 10Hz. Tại thời điểm t=0, vật có li độ 4cm. Phương trình dao động của vật là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 05 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 154
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 142
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2008 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 92
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 172
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 13 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2009 - Phần 1
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters