WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:09:09 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 100 cm2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của vòng dây), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Biết từ thông cực đại qua vòng dây là 0,004Wb . Độ lớn của cảm ứng từ là:
  A - 
0,2T
  B - 
0,6T
  C - 
0,8T
  D - 
0,4T
2-
Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là (t tính bằng s). Tại thời điểm t1, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị 80V và đang giảm. Đến thời điểm t2=t1+0,015s, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng :
  A - 
80V
  B - 
  C - 
  D - 
40V.
3-
Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực bắc). Rô to quay với tốc độ 600 vòng/ phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số bằng :
  A - 
120Hz
  B - 
50Hz
  C - 
100Hz
  D - 
60Hz
4-
Cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng bằng :
  A - 
20s
  B - 
  C - 
  D - 
1A
5-
Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo giãn 4cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy π2 = 10. Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là:
  A - 
0,20s
  B - 
0,13s
  C - 
0,05s
  D - 
0,10s
6-
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của electron trong nguyên tử hidro là:
  A - 
132,5.10-11m
  B - 
84,8.10-11m
  C - 
21,2.10-11m
  D - 
47,7.10-11m
8-
Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động:
  A - 
lệch pha nhau
  B - 
cùng pha nhau
  C - 
ngược pha nhau
  D - 
lệch pha nhau
9-
Pho tôn có năng lượng 0,8eV ứng với bức xạ thuộc vùng:
  A - 
Sóng vô tuyến
  B - 
Tia hồng ngoại
  C - 
Tia X
  D - 
Tia tử ngoại.
10-
Trong phản ứng hạt nhân , hạt X là:
  A - 
electron
  B - 
Proton
  C - 
hạt α
  D - 
pôzitron
11-
Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,5 πs và biên độ 3cm. Chọn gốc thế năng tại VTCB, cơ năng của vật là:
  A - 
0,18mJ
  B - 
0,48mJ
  C - 
0,36mJ
  D - 
0,72mJ
12-
Công thoát electron của một kim loại bằng 3,43.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại này là:
  A - 
0,30 μm
  B - 
0,5 μm
  C - 
0,43 μm
  D - 
0,38 μm
13-
Hạt nhân có:
  A - 
35notron
  B - 
18 proton
  C - 
35nuclon
  D - 
17notron
14-
Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340m/s và bước sóng 34cm. Tần số của sóng âm này là :
  A - 
1500Hz
  B - 
500Hz
  C - 
2000Hz
  D - 
1000HZ.
15-
Hạt nhân phóng xạ α và biến thành hạt nhân . Cho chu kì bán rã của là 138 ngày và ban đầu có 0,02g nguyên chất. Khối lượng còn lại sau 276 ngày là:
  A - 
7,5mg
  B - 
10mg
  C - 
5mg
  D - 
2,5mg.
16-
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng 250g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (VTCB ở O). Ở li độ -2cm , vật nhỏ có gia tốc 8m/s2. Giá trị của k là:
  A - 
120N/m
  B - 
100N/m
  C - 
200N/m
  D - 
20N/m
17-
Khi có một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 50 Ω thì hệ số công suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm kháng của cuộn dây đó là:
  A - 
37,5 Ω
  B - 
91,0 Ω
  C - 
45,5 Ω
  D - 
75,0 Ω
18-
Tia Rơn- ghen (tia X) có tần số:
  A - 
Nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại
  B - 
Nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.
  C - 
lớn hơn tần số của tia gamma
  D - 
Lớn hơn tần số của tia màu tím.
19-
Đặt điện áp vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Biết UCmax=440V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là:
  A - 
110V
  B - 
330V
  C - 
440V
  D - 
220V.
20-
Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5cm và vân tốc có độ lớn cực đại là 10 π cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là:
  A - 
3s
  B - 
2s
  C - 
1s
  D - 
4s.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 09 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 197
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 71
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 130
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 95
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 134
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2011 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 15 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2010 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 09 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 164
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2012 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 218
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 142
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters