WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1, 6.10−19 J.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:13:46 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng
  A - 
cảm ứng điện từ.
  B - 
quang điện trong.
  C - 
phát xạ nhiệt êlectron.
  D - 
quang - phát quang.
2-
Đặt điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của nó tăng.
  B - 
Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.
  C - 
Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó.
  D - 
Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.
4-
Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là:
  A - 
100.
  B - 
10.
  C - 
50.
  D - 
40.
5-
Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0. Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng:
  A - 
11r0.
  B - 
10r0.
  C - 
12r0.
  D - 
9r0.
6-
Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ A. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại này là
  A - 
7,20 eV.
  B - 
1,50 eV.
  C - 
4,78 eV.
  D - 
0,45 eV.
8-
Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Tia X có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm.
  B - 
Tia X có tác dụng làm đen kính ảnh.
  C - 
Tia X có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
  D - 
Tia X có khả năng đâm xuyên.
9-
Hạt nhân Pôlôni phóng xạ α theo phương trình . Hạt nhân có:
  A - 
84 prôtôn và 210 nơtron.
  B - 
124 prôtôn và 82 nơtron.
  C - 
82 prôtôn và 124 nơtron.
  D - 
210 prôtôn và 84 nơtron.
10-
Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t, vật ở vị trí có li độ 5 cm, sau đó 2,25 s vật ở vị trí có li độ là:
  A - 
10 cm.
  B - 
- 5 cm.
  C - 
0 cm.
  D - 
5 cm.
11-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là
  A - 
6,50 mm.
  B - 
0,65 mm.
  C - 
7,80 mm.
  D - 
0,78 mm.
12-
Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u=4cos20πt(cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20 cm theo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 s bằng
  A - 
  B - 
  C - 
4 cm.
  D - 
- 4 cm.
13-
Trong chân không, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 0,75 µm bằng:
  A - 
2,65 eV.
  B - 
1,66 eV.
  C - 
2,65 MeV.
  D - 
1,66 MeV.
14-
Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ 4 cm. Lấy π2 = 10. Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 2 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là:
  A - 
  B - 
10π cm/s.
  C - 
20π cm/s.
  D - 
15-
Cho phản ứng hạt nhân: . Hạt nhân là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
16-
Một dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện này bằng không là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
17-
Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng?
  A - 
107 lần.
  B - 
106 lần.
  C - 
105 lần.
  D - 
103 lần.
18-
Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li.
  B - 
Sóng ngắn không truyền được trong chân không.
  C - 
Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất.
  D - 
Sóng ngắn có mang năng lượng.
19-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng trung tâm là 8 mm. Giá trị của λ bằng:
  A - 
0,57 µm.
  B - 
0,60 µm.
  C - 
1,00 µm.
  D - 
0,50 µm.
20-
Đặt điện áp vào hai đầu một điện trở thuần thì công suất điện tiêu thụ của điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở là
  A - 
i = 10cos100πt (A).
  B - 
i = 5cos100πt (A).
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2008 - Phần 6
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 124
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 84
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 165
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 129
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 176
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2009 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 144
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 74
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2008 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 118
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 05 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 175
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2012 - Phần 1
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters