WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1, 6.10−19 J.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:21:59 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong chân không, bước sóng của tia X lớn hơn bước sóng của:
  A - 
tia tử ngoại.
  B - 
ánh sáng nhìn thấy.
  C - 
tia hồng ngoại.
  D - 
tia gamma.
2-
Đặt điện áp xoay chiều u=U0 cosωt của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Khi có sóng dừng trên dây thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là:
  A - 
một bước sóng.
  B - 
một nửa bước sóng.
  C - 
một phần ba bước sóng.
  D - 
một phần tư bước sóng.
4-
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Ở cùng một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động điều hoà với chu kì 0,6 s; con lắc đơn có chiều dài ℓ2 dao động điều hoà với chu kì 0,8 s. Tại đó, con lắc đơn có chiều dài (ℓ1 + ℓ2) dao động điều hoà với chu kì:
  A - 
0,2 s.
  B - 
1,4 s.
  C - 
1,0 s.
  D - 
0,7 s.
6-
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung . Để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến giá trị bằng:
  A - 
50 Ω.
  B - 
150 Ω.
  C - 
100 Ω.
  D - 
75 Ω.
7-
Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5T là:
  A - 
10 cm.
  B - 
50 cm.
  C - 
45 cm.
  D - 
25 cm.
8-
Tia β là dòng các hạt
  A - 
phôtôn.
  B - 
pôzitron.
  C - 
êlectron.
  D - 
prôtôn.
9-
Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu:
  A - 
cam.
  B - 
đỏ.
  C - 
chàm.
  D - 
lam.
10-
Chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn có chiều dài ℓ ở nơi có gia tốc trọng trường g là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
11-
Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng?
  A - 
phản xạ ánh sáng.
  B - 
nhiễu xạ ánh sáng.
  C - 
giao thoa ánh sáng.
  D - 
tán sắc ánh sáng.
12-
Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
  B - 
Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần.
  C - 
Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.
  D - 
Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
13-
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t (cm ) (t tính bằng s). Tốc độ cực đại của vật này là:
  A - 
250 cm/s.
  B - 
50 cm/s.
  C - 
5 cm/s.
  D - 
2 cm/s.
14-
Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ A. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
15-
Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Hiện tượng quang điện có thể xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng
  A - 
ánh sáng màu tím.
  B - 
tia X.
  C - 
ánh sáng màu đỏ.
  D - 
tia hồng ngoại.
16-
Trong chân không, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 0,75 µm bằng
  A - 
2,65 eV.
  B - 
1,66 eV.
  C - 
2,65 MeV.
  D - 
1,66 MeV.
17-
Quang phổ liên tục của ánh sáng do một vật phát ra:
  A - 
không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.
  B - 
phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó.
  C - 
chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó.
  D - 
chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.
18-
Dao động của con lắc đồng hồ là:
  A - 
dao động cưỡng bức.
  B - 
dao động duy trì.
  C - 
dao động tắt dần.
  D - 
dao động điện từ.
19-
Một sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 360 m/s. Coi môi trường không hấp thụ âm. Trên một phương truyền sóng, hai điểm cách nhau 2,4 m luôn dao động
  A - 
cùng pha với nhau.
  B - 
lệch pha nhau
  C - 
lệch pha nhau
  D - 
ngược pha với nhau.
20-
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình . Biên độ dao động của vật là:
  A - 
7 cm.
  B - 
3 cm.
  C - 
1 cm.
  D - 
5 cm.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 149
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2012 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 64
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 20 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 18 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 195
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 78
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 17 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 02 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2011 - Phần 1
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters