WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 278
Ban đầu IQ được tính là thương số giữa tuổi trí tuệ và tuổi thực tế nhân với 100, tuy nhiên cách tích này nhanh chóng bộc lộ những khuyết điểm nên được phát triển thành các cách tính phổ biến theo độ lệch chuẩn 15, 16, 24.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:55:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chín ô vuông sau đây có thể xếp lại với nhau tạo thành một con số. Số mấy thế nhỉ?

  A - 
Số 6
  B - 
Số 8
  C - 
Số 9
  D - 
Số 3
2-
Bạn hãy ráp bốn mảnh lọ vỡ với phần thân lọ tương ứng nhé!
  A - 
b&h; a&f; c&e; d&g
  B - 
g&h; f&e; c&b; d&a
  C - 
a&c; b&d; h&f; e&g
  D - 
a&h; b&e; c&f; d&g
  E - 
c&e; b&h; a&f; d&g
  F - 
g&f; b&e; c&h; d&a
3-
Số mấy sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 10
  C - 
Số 11
4-
Hình nào trong 3 hình sau sẽ thay thế cho hình còn thiếu?
  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
5-
Cho hình:

Hình nào trong các hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
6-
Hai hình nào dưới đây ghép lại thành hình cho sẵn?:
  A - 
B và F
  B - 
A và E
  C - 
C và D
  D - 
E và F
  E - 
A và B
  F - 
B và E
7-
Những số nào sẽ thay thế cho A và B trong hình sau?
  A - 
A=5; B=12
  B - 
A=12; B=23
  C - 
A=19; B=34
  D - 
A=8; B=18
8-
Hoa văn nào dưới đây được tạo ra từ cách gấp và cắt này?

  A - 
Hoa văn A
  B - 
Hoa văn B
  C - 
Hoa văn C
9-
Giả sử, bạn đang ở trong một căn phòng kín, bị bịt mắt kín mít, trước mặt có đặt một cái tô lớn, đựng các tờ tiền có mệnh giá 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Bạn được phép bốc mỗi lượt một tờ tiền ra khỏi chiếc tô, cho đến lúc bạn có 4 tờ tiền cùng một mệnh giá. Vậy, lúc ấy, số tiền lớn nhất bạn có thể lấy ra khỏi tô là bao nhiêu?
  A - 
450.000
  B - 
295.000
  C - 
325.000
  D - 
310.000
  E - 
305.000
10-
Trong các khối màu a, b, c,d,e và f có 5 khối xuất hiện trong hình trên cùng, một khối thì không – bạn hãy tinh mắt tìm ra khối màu đó nhé. Cẩn thận, các khối màu có thể chưa xoay về cùng chiều.
  A - 
Khối màu a
  B - 
Khối màu b
  C - 
Khối màu c
  D - 
Khối màu d
  E - 
Khối màu e
  F - 
Khối màu f
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 263
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 166
Trắc Nghiệm IQ - 115
Trắc Nghiệm IQ - 198
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 23
Trắc Nghiệm IQ - 159
Trắc Nghiệm IQ - 173
Trắc Nghiệm IQ - 75
Trắc Nghiệm IQ - 253
Trắc Nghiệm IQ - 113
Trắc Nghiệm IQ - 162
Trắc Nghiệm IQ - 138
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters