WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:50:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số tiếp tục trong dãy số dưới đây là số nào?
6, 20, 62, 188, ?

  A - 
564
  B - 
566
  C - 
568
  D - 
600
2-
Số tiếp theo trong dãy số dưới đây là số nào?
100, 98, 94, 86, ?

  A - 
70
  B - 
77
  C - 
86
  D - 
94
3-
Con nào khác nhất trong các loài vật sau:
  A - 
Gấu
  B - 
Chó
  C - 
  D - 
Heo
4-
Cho dãy các nguyên tố sau: H → Li → B → N → F →... Hãy điền tiếp tên của nguyên tố tiếp theo cho phù hợp.
  A - 
Na
  B - 
K
  C - 
Ba
  D - 
Ca
5-
Ta có dãy số: 1→ 1→ 2→ 6→ 24→ 120 →... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.
  A - 
460
  B - 
620
  C - 
720
  D - 
860
6-
Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?
  A - 
29
  B - 
36
  C - 
45
  D - 
51
7-
Trong vòng 10 giây bạn đếm được bao nhiêu hình lục giác đều ở hình bên dưới?

  A - 
20
  B - 
23
  C - 
27
  D - 
30
8-
Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?
  A - 
36
  B - 
41
  C - 
49
  D - 
62
9-
Trong bốn hình bên dưới, hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
10-
Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu "?" bên dưới:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 255
Trắc Nghiệm IQ - 150
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 111
Trắc Nghiệm IQ - 73
Trắc Nghiệm IQ - 52
Trắc Nghiệm IQ - 114
Trắc Nghiệm IQ - 92
Trắc Nghiệm IQ - 165
Trắc nghiệm IQ - 16
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 171
Trắc Nghiệm IQ - 53
Trắc Nghiệm IQ - 262
Trắc Nghiệm IQ - 235
Trắc Nghiệm IQ - 138
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters