WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:22:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại?
  A - 
Hành tây
  B - 
Tỏi
  C - 
Rau diếp
  D - 
Nho
  E - 
Nấm
2-
Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại?
  A - 
Mèo
  B - 
Sư tử
  C - 
Chó
  D - 
Rùa
  E - 
Voi
3-
Tìm hình thích hợp thay vào dấu "?"

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
4-
Tìm hình thích hợp thay vào dấu "?"

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
5-
Tìm hình thích hợp thay vào dấu "?"

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Trong 5 hình sau, hình nào khác với những hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
7-
Tìm hình logic thay cho hình có dấu "?"

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
8-
Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác bên dưới

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
9-
Tìm hình logic thứ 4 của chuỗi hình bên dưới

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
10-
Tìm hình tiếp theo của chuỗi hình bên dưới:

  A - 
Hình E
  B - 
Hình D
  C - 
Hình C
  D - 
Hình B
  E - 
Hình A
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 157
Trắc Nghiệm IQ - 137
Trắc Nghiệm IQ - 106
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 282
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 131
Trắc Nghiệm IQ - 134
Trắc Nghiệm IQ - 65
Trắc Nghiệm IQ - 229
Trắc Nghiệm IQ - 242
Trắc Nghiệm IQ - 72
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 118
Trắc Nghiệm IQ - 76
Trắc Nghiệm IQ - 45
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 267
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters