WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:21:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn hình thích hợp thay cho dấu "?"

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
2-
Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình chấm hỏi bên trên.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
3-
Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình chấm hỏi bên trên.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
4-
Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
5-
Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?
A. 44, 93
B. 87, 21
C. 124, 452
D. 15, 3
E. 78, 384

  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
  E - 
E
6-
Số nào là số khác với các số còn lại?
A. 473526
C. 543456
E. 387612
B. 186813
D. 219843
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
  E - 
E
7-
Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với :
  A - 
Thư
  B - 
Túi đưa thư
  C - 
Người đưa thư
  D - 
Tem
  E - 
Hộp thư
8-
Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?
  A - 
Ar
  B - 
Au
  C - 
Al
  D - 
Ag
  E - 
As
9-
Chữ nào không giống 4 chữ còn lại nhất?
  A - 
Z
  B - 
A
  C - 
N
  D - 
F
  E - 
E
10-
Biểu hiện nào sau đây ít giống nhất so với 4 biểu hiện còn lại :
  A - 
Nhíu mày
  B - 
Cười
  C - 
Coi thường
  D - 
Cười toe toét
  E - 
Trợn mắt
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 219
Trắc Nghiệm IQ - 202
Trắc Nghiệm IQ - 53
Trắc Nghiệm IQ - 279
Trắc Nghiệm IQ - 68
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 33
Trắc Nghiệm IQ - 218
Trắc Nghiệm IQ - 143
Trắc Nghiệm IQ - 95
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 261
Trắc Nghiệm IQ - 179
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 73
Trắc Nghiệm IQ - 175
Trắc Nghiệm IQ - 146
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters