WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:27:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Với chiếc hộp bên dưới thì vỏ của nó là:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
2-
Tìm hình thích hợp điền vào dấu "?"

  A - 
Hình 2
  B - 
Hình 3
  C - 
Hình 4
  D - 
Hình 1
3-
Tìm hình thích hợp điền vào dấu "?"

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 3
  C - 
Hình 2
  D - 
Hình 4
4-
Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với
  A - 
Tem
  B - 
Bưu điện
  C - 
Bút
  D - 
Phong bì
5-
Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?
  A - 
45
  B - 
55
  C - 
50
  D - 
65
6-
Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?
  A - 
13
  B - 
11
  C - 
10
  D - 
7
7-
Số tiếp theo dãy: 21, 20, 18, 15, 11 là?
  A - 
9
  B - 
8
  C - 
7
  D - 
6
8-
Tìm số khác nhất trong các số?
  A - 
2754
  B - 
4655
  C - 
3173
  D - 
4623
9-
Số tiếp theo trong dãy số dưới đây là số nào?
6, 20, 62, 188, ?
  A - 
564
  B - 
566
  C - 
568
  D - 
600
10-
Số tiếp theo trong dãy số dưới là số nào?
100, 98, 94, 86, ?
  A - 
70
  B - 
77
  C - 
86
  D - 
94
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 233
Trắc Nghiệm IQ - 33
Trắc Nghiệm IQ - 229
Trắc Nghiệm IQ - 119
Trắc Nghiệm IQ - 259
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc Nghiệm IQ - 133
Trắc Nghiệm IQ - 155
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 214
Trắc Nghiệm IQ - 43
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc Nghiệm IQ - 222
Trắc Nghiệm IQ - 35
Trắc Nghiệm IQ - 227
Trắc Nghiệm IQ - 159
Trắc Nghiệm IQ - 212
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters