WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:51:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho dãy số:
10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ?
Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?
  A - 
888 và 890
  B - 
800 và 900
  C - 
780 và 870
  D - 
900 và 990
2-
Một người đàn ông có 53 chiếc tất trong ngăn kéo của mình: 21 cái màu xanh giống nhau, 15 cái màu đen giống nhau và 17 cái màu đỏ giống nhau. Thật không may bóng đèn trong phòng anh ta bị cháy, phòng thì tối như mực. Anh ta phải lấy ra bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn 100% anh ta lấy được một đôi tất màu đen?
  A - 
10
  B - 
20
  C - 
40
  D - 
50
3-
Trong hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật:

  A - 
21
  B - 
23
  C - 
24
  D - 
25
4-
Hình còn thiếu trong chuỗi hình bên dưới là:

  A - 
Hình thứ 1 trong chuỗi
  B - 
Hình thứ 5 trong chuỗi
  C - 
Hình thứ 6 trong chuỗi
  D - 
Hình cuối cùng trong chuỗi
5-
Trước 12 giờ trưa là bao nhiêu phút nếu trước đó 9 phút số phút này gấp hai lần số phút sau 10 giờ sáng?
  A - 
39 phút
  B - 
41 phút
  C - 
37 phút
  D - 
49 phút
6-
Tìm 5 số liên tiếp của chuỗi dưới đây có tổng bằng 22:
7 3 9 6 4 1 3 7 9 3 5 4 1 7 6 5
  A - 
73964
  B - 
93541
  C - 
41765
  D - 
96413
7-
Cho hình bên dưới:

Hình trên còn thiếu nhóm hình nào trong số các nhóm hình sau?

  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
Cho hình dưới:

Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
Hãy điền số còn thiếu vào chỗ dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 5
  B - 
Số 6
  C - 
Số 9
  D - 
Số 7
10-
Cho chuỗi số:
0, 4, 2, 6, 3, 7, 3.5, ?
Số nào sẽ là số tiếp theo?
  A - 
6.5
  B - 
7.5
  C - 
8.5
  D - 
9.5
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 268
Trắc Nghiệm IQ - 70
Trắc Nghiệm IQ - 107
Trắc Nghiệm IQ - 135
Trắc Nghiệm IQ - 180
Trắc Nghiệm IQ - 208
Trắc Nghiệm IQ - 60
Trắc Nghiệm IQ - 179
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 137
Trắc Nghiệm IQ - 108
Trắc Nghiệm IQ - 130
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 276
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 266
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters