WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:39:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C, D và E khi ghép với mảnh ở bên trái sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
2-
Cho 5 hình như bên dưới, hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
3-
Cho 5 hình như bên dưới, hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
4-
Hình nào khác với các hình còn lại?
  A - 
Hình bảy cạnh
  B - 
Hình tam giác
  C - 
Hình lục giác
  D - 
Hình lập phương
  E - 
Hình ngũ giác
5-
Cho hình bên dưới:

Hình trên còn thiếu hình nào trong số các hình sau:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho cả hai dấu chấm đáp ứng được cùng điều kiện như hai dấu chấm trong hình lục giác bên trái?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
7-
Cho chuỗi hình:

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
8-
Cho hình:

Tiếp theo là hình:

Nếu cho hình:

Tiếp theo là hình nào dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
9-
Từ nào trong ngoặc đơn có nghĩa gần nhất với từ in hoa?
THEO DÕI (Ra lệnh, Quan sát, Can thiệp, Xâm nhập, Kết luận)
  A - 
Ra lệnh
  B - 
Quan sát
  C - 
Can thiệp
  D - 
Xâm nhập
  E - 
Kết luận
10-
Hãy chọn ra hai từ trái nghĩa nhau nhất?
Sự tự do, Sự phù phiếm, Sự trong trắng, Sự điềm đạm, Sự phi lý, Sự đối cực
  A - 
Sự tự do & Sự điềm đạm
  B - 
Sự phù phiếm & Sự điềm đạm
  C - 
Sự trong trắng & Sự phi lý
  D - 
Sự đối cực & Sự tự do
  E - 
Sự phù phiếm & Sự phi lý
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 58
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 197
Trắc Nghiệm IQ - 195
Trắc Nghiệm IQ - 236
Trắc Nghiệm IQ - 145
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 21
Trắc Nghiệm IQ - 263
Trắc Nghiệm IQ - 129
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 184
Trắc Nghiệm IQ - 37
Trắc Nghiệm IQ - 206
Trắc Nghiệm IQ - 151
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters