WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:24:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình bên dưới:

Nhìn các hàng ngang và dọc, nếu hai ô hình đầu tiên hợp với nhau để tạo thành hình thứ 3, trừ trường hợp các ký hiệu giống nhau sẽ triệt tiêu nhau khi kết hợp. Vậy ô hình nào ở trên kết hợp không đúng và phải thay thế bằng ô hình nào dưới đây?

  A - 
Hình 1 sai, thay bằng hình A
  B - 
Hình 7 sai, thay bằng hình C
  C - 
Hình 5 sai, thay bằng hình E
  D - 
Hình 7 sai, thay bằng hình B
  E - 
Hình 6 sai, thay bằng hình D
2-
Cho hình bên dưới:

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình hộp thì có thể là duy nhất hình nào trong các hình dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
3-
Từ nào khác với các từ còn lại?
Xương đùi, Hàm dưới, Xương mác, Xương chày, Xương bánh chè
  A - 
Xương đùi
  B - 
Hàm dưới
  C - 
Xương mác
  D - 
Xương chày
  E - 
Xương bánh chè
4-
Cho hình bên dưới:

Hãy điền hình còn thiếu vào hình trên?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
5-
Cho hình bên dưới:

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Hình nào bên dưới có điểm chung nhất với hình ở bên trái?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
7-
Từ nào trong các từ bên dưới có nghĩa gần nhất với từ "HỢP NHẤT ":
Bịt mõm, Nổ, Kết hợp, Bất động, Xiết chặt.
  A - 
Bịt mõm
  B - 
Nổ
  C - 
Kết hợp
  D - 
Bất động
  E - 
Xiết chặt
8-
Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác bên trên 5 hình này ?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
9-
Cho hình:

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình lập phương thì có thể tạo thành duy nhất một hình nào trong các hình dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
10-
Tìm ký tự thay cho dấu chấm hỏi trong các dãy ký tự bên dưới:
N M L
Q P O
C B ?

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ N
  C - 
Chữ H
  D - 
Chữ D
  E - 
Chữ K
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 167
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 03
Trắc Nghiệm IQ - 187
Trắc Nghiệm IQ - 30
Trắc Nghiệm IQ - 165
Trắc Nghiệm IQ - 57
Trắc Nghiệm IQ - 100
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 33
Trắc Nghiệm IQ - 32
Trắc Nghiệm IQ - 276
Trắc Nghiệm IQ - 227
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 232
Trắc Nghiệm IQ - 222
Trắc Nghiệm IQ - 59
Trắc Nghiệm IQ - 201
Trắc Nghiệm IQ - 148
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters