WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tìm nghiệm của các phương trình sau:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:44:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
x = 1
  B - 
x = 0
  C - 
Phương trình vô số nghiệm
  D - 
Phương trình vô nghiệm
2-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-

  A - 
x = 0 hoặc x = 1
  B - 
x = -1 hoặc x = 0
  C - 
x = -1 hoặc x = 1
  D - 
Phương trình vô nghiệm
4-

  A - 
x = 0 hoặc x = 3
  B - 
x = -3 hoặc x = 0
  C - 
Phương trình vô số nghiệm
  D - 
Phương trình vô nghiệm
5-

  A - 
Phương trình vô nghiệm
  B - 
x = -1 hoặc x = 1
  C - 
x = -1 hoặc x = 0
  D - 
x = 0 hoặ x = 1
6-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-

  A - 
Phương trình có vô số nghiệm
  B - 
Phương trình vô nghiệm
  C - 
x = -1
  D - 
x = 1
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 23
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 01
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 39
Tích phân - Bài 68
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 66
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 96
Tích phân - Bài 14
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 14
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 69
Phương Trình Vi Phân - Bài 34
Đạo hàm - Bài 96
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 87
Phương Trình Vi Phân - Bài 37
Lượng Giác - Bài 91
Hệ Phương Trình Vô Tỉ - Bài 02
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 02
Tích phân - Bài 60
Phương trình vi phân - Bài 04
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 07
Phương trình vi phân - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters