WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Lượng Giác - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:19:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm nghiệm của hệ phương trình

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB = 3, AC = 4 và . Cạnh BC có độ dài bằng số nào dưới đây?
  A - 
4
  B - 
6
  C - 
8
  D - 
12
3-
Tam giác ABC có . Một điểm M thuộc cạnh BC sao cho . Độ dài đoạn AM bằng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tam giác ABC có 3 góc thoả mãn . Góc lớn nhất của tam giác bằng bao nhiêu?
  A - 
1200
  B - 
1100
  C - 
900
  D - 
700
5-
Tam giác ABC có ba cạnh là 2, 3, 4. Đường cao nhỏ nhất của tam giác bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Trong tam giác ABC, nếu 3 góc thoả mãn hệ thức
thì ABC là:
  A - 
Tam giác vuông
  B - 
Tam giác cân có 1 góc bằng 1200
  C - 
Tam giác đều
  D - 
Tam giác cân có 1 góc bằng 1300
7-
Tam giác ABC thay đổi và có chu vi không đổi bằng 18, giá trị lớn nhất của diện tích tam giác ABC là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một đáp án khác
8-
Tam giác ABC có 2 trung tuyến vẽ từ B và C vuông góc với nhau, hệ thức nào sau đây đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tam giác ABC có 2 trung tuyến vẽ từ B và C tạo với nhau 1 góc bằng 900 (, G là trọng tâm của tam giác). Hệ thức nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Nếu tam giác ABC có 3 cạnh là 2, 3, 4 thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 52
Đạo hàm và vi phân - Bài 2
Lượng Giác - Bài 21
Hình Không Gian - Bài 06
Tích phân - Bài 54
Lượng Giác - Bài 56
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 106
Tổ Hợp - Bài 09
Số phức - Bài 41
Phương Trình Vi Phân - Bài 43
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 65
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 52
Lượng Giác - Bài 71
Hệ Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 02
Nguyên hàm - Bài 18
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 37
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 12
Số phức - Bài 09
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 08
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 51
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters