WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:25:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên R?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
  A - 
f(x) giảm trên khoảng (-3, 8)
  B - 
f(x) tăng trên khoảng (-1, 1)
  C - 
f(x) đồng biến trên khoảng (2, 5)
  D - 
f(x) giảm trên khoảng (0, 2)
3-
Với giá trị nào của m thì hàm số có cực trị?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
  A - 
Hàm số luôn luôn đồng biến
  B - 
Hàm số nghịch biến trên (-2, 1)
  C - 
Hàm số đồng biến trên
  D - 
Hàm số nghịch biến trên
5-
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Xác định giá trị của m để hàm số nghịch biến trên tập xác định?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho hàm số . Với giá trị m hàm số có cực đại và cực tiểu thì đường thẳng đi qua cực đại và cực tiểu có phương trình:
  A - 
y = 2x - m
  B - 
y = 2x - 2m
  C - 
y = x - m
  D - 
y = 2x + 2m
8-
Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại các điểm xo > m
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho hàm số
  A - 
y = 4x + 1
  B - 
y = -4x + 1
  C - 
y = -4x
  D - 
y = 4x
10-
Cho phương trình . Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm?
  A - 
m < 10
  B - 
m > -10
  C - 
2 < m < 5
  D - 
m < -10
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Lượng Giác - Bài 33
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 07
Đạo hàm - Bài 53
Phương trình vi phân - Bài 32
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 11
Luyện Thi Đại Học Đề thi 11
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 50
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 67
Phương trình vi phân - Bài 07
Đạo hàm - Bài 75
Tổ Hợp - Bài 01
Tích phân - Bài 54
Đạo hàm - Bài 49
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 07
Lượng Giác - Bài 72
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 24
Tổ Hợp - Bài 07
Hệ Phương Trình Vô Tỉ - Bài 01
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 55
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters