WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 80
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:13:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình:

Hình nào trong số các hình sau đây có thể thay thế cho sấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
2-
Cho hình:

Hình nào thiếu?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
3-
Từ đồng nghĩa với "biểu kiến" là.....
  A - 
Biểu lộ
  B - 
Biểu tưởng
  C - 
Biểu cảm
  D - 
Bề mặt
4-
Từ phản nghĩa của "phi nhân" là.....
  A - 
chí nhân
  B - 
bất nhân
  C - 
vo nhân đạo
  D - 
hiền nhân
5-
"Phong bế" có nghĩa là:
  A - 
bế tắc
  B - 
đóng kín
  C - 
ngưng gió
  D - 
gió lồng lộng
6-
Từ nào lạc lõng?
  A - 
Saxophone
  B - 
Guitare
  C - 
Violon
  D - 
Mandoline
7-
Hình vuông đối với mặt phẳng cũng giống như lập thể đối với....
  A - 
trọng lượng
  B - 
hình khối
  C - 
lũy thừa
  D - 
căn số
8-
Từ đồng nghĩa với "thủy chung" là....
  A - 
trung thành
  B - 
nhất quán
  C - 
tin cậy
  D - 
tiết hạnh
9-
Phản nghĩa của "thô lậu" là gì?
  A - 
Phát triển
  B - 
Tinh tế
  C - 
Lịch sự
  D - 
Thanh nhã
10-
Nội dung đối với hình thức cũng giống như tinh thần đối với .....
  A - 
thể xác
  B - 
ý tưởng
  C - 
ngôn từ
  D - 
bề mặt
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 150
Trắc Nghiệm IQ - 205
Trắc Nghiệm IQ - 128
Trắc Nghiệm IQ - 245
Trắc Nghiệm IQ - 49
Trắc Nghiệm IQ - 63
Trắc Nghiệm IQ - 147
Trắc Nghiệm IQ - 194
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 224
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 208
Trắc Nghiệm IQ - 97
Trắc Nghiệm IQ - 168
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 258
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters