WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 81
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:06:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
2-
Cho hình:

Tìm hình còn thiếu?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
3-
Tìm hình còn thiếu:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
4-
Một khuôn đúc là gì?
  A - 
Một văn bản tóm tắt
  B - 
Một định kiến có sẵn
  C - 
Một bản in
  D - 
Một bản đồ đắp nổi
5-
Từ nào lạc lõng?
  A - 
Pháp bảo
  B - 
Pháp lệnh
  C - 
Pháp chế
  D - 
Pháp quốc
6-
Kính hiển vi đối với vi sinh vật cũng giống như kính viễn võng đối với.....
  A - 
các vệ tinh
  B - 
các thiên thể
  C - 
các châu lục
  D - 
các phi thuyền
7-
Từ đồng nghĩa của "ưu việt" là
  A - 
xuất sắc
  B - 
rạng rỡ
  C - 
siêu quần
  D - 
xán lạn
8-
Từ phản nghĩa của "biện hộ" là:
  A - 
phản biện
  B - 
hùng biện
  C - 
biện bác
  D - 
các buộc
9-
Một "hệ luận" là gì?
  A - 
Một mối phiền toái
  B - 
Một kết quả trực tiếp
  C - 
Một lý luận về một mối quan hệ
  D - 
Một lập luận có hệ thống
10-
Từ nào lạc lõng
  A - 
xì phé
  B - 
tiến lên
  C - 
tài xỉu
  D - 
xập xám
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 68
Trắc Nghiệm IQ - 94
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 169
Trắc Nghiệm IQ - 111
Trắc Nghiệm IQ - 24
Trắc Nghiệm IQ - 63
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 107
Number puzzles - Test 01
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 249
Trắc Nghiệm IQ - 126
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 15
Trắc Nghiệm IQ - 175
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters