WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 82
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:29:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình bên dưới:

Hình ô vuông còn trống sẽ được thay thế bởi hình nào dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Cho chuỗi hình Hình tiếp theo của chuỗi hình bên trái sẽ là hình nào trong các hình dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Cho hình
Trong các hình bên dưới, hãy tìm hình phù hợp thay thế cho dấu chấm hỏi của hình trên.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Tìm hình tiếp theo của chuỗi trong số các hình bên dưới

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
5-
Cho hình
Theo thứ tự từ trái qua phải, hãy tìm hai hình thích hợp thay thế cho các dấu chấm hỏi trong hình trên.

  A - 
A và D
  B - 
B và C
  C - 
E và B
  D - 
D và E
6-
Một ngày đẹp trời, Linh đến vườn bách thú chơi một mình. Linh đi xem 3 loài động vật: Khỉ, gấu và sư tử. Tổng số các con vật của cả 3 loại nhiều hơn 26 và ít hơn 32.
Dựa vào lời kể của Linh, bạn hãy đoán xem mỗi loại động vật có bao nhiêu con:
1. Tổng số khỉ và sư tử nhiều hơn số gấu.
2. Tổng số gấu và sư tử nhiều hơn số khỉ nhân đôi.
3. Tổng số khỉ và gấu nhiều hơn số sư tử nhân ba.
4. Số lượng gấu không nhiều bằng số sư tử nhân đôi.
  A - 
Khỉ 9 con, gấu 13 con, sư tử 7 con.
  B - 
Khỉ 10 con, gấu 12 con, sư tử 7 con.
  C - 
Khỉ 8 con, gấu 11 con, sư tử 9 con.
  D - 
Khỉ 8 con, gấu 10 con, sư tử 11 con.
  E - 
Khỉ 11 con, gấu 12 con, sư tử 7 con.
7-
Tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 7
  B - 
Số 34
  C - 
Số 23
  D - 
Số 15
  E - 
Số 8
8-
Viết lên dòng thứ ba từ nào đồng nghĩa với hai từ đầu:
TRỘN LẪN
LÁO XƯỢC
(.......)

  A - 
HỢP
  B - 
HỖN
  C - 
TẠP
  D - 
LẪN
  E - 
SỐC
9-
Từ nào có thể tạo thành một từ khác, với các chữ cái sau đây: (đồng nghĩa với từ : ân)

  A - 
ặn
  B - 
ồn
  C - 
ơn
  D - 
un
  E - 
ong
  F - 
ều
10-
Hai chữ cái tiếp theo của chuỗi hình bên dưới là những chữ nào?
AE BF CG DH ??

  A - 
KL
  B - 
BM
  C - 
EI
  D - 
IT
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 254
Trắc nghiệm IQ - 16
Trắc Nghiệm IQ - 142
Trắc Nghiệm IQ - 252
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 280
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 256
Trắc Nghiệm IQ - 06
Trắc Nghiệm IQ - 241
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc Nghiệm IQ - 246
Trắc Nghiệm IQ - 281
Trắc Nghiệm IQ - 129
Trắc Nghiệm IQ - 197
Trắc nghiệm IQ - 17
Trắc Nghiệm IQ - 72
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters