WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:35:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một thói quen định giá cần tránh đó là việc chào các giá được giảm:
  A - 
Để thu hút nhóm khách hàng
  B - 
Để quảng bá một dịch vụ
  C - 
Chỉ cho các khách hàng lựa chọn
  D - 
Trong một dịch vụ trọn gói
2-
Bản mô tả các dịch vụ và giá cả được viết gọi là:
  A - 
Hợp đồng dịch vụ
  B - 
Danh mục dịch vụ
  C - 
Bản giới thiệu dịch vụ
  D - 
Bản mô tả công việc
3-
Điện thoại cho khách hàng để báo cho họ biết nếu bạn đến trễ hơn:
  A - 
10 phút
  B - 
15 phút
  C - 
20 phút
  D - 
30 phút
4-
Để kết thúc dịch vụ của bạn, hãy luôn hỏi khách hàng xem họ:
  A - 
Sẽ trả tiền mặt
  B - 
Mang bao tay cao su
  C - 
Cắn các móng tay của mình
  D - 
Muốn có một cuộc hẹn khác
5-
Để giảm số lượng các cuộc hẹn không thực hiện, có một ý kiến hay là:
  A - 
Điện thoại cho khách hàng để xác định
  B - 
Xếp lịch hẹn lố
  C - 
Tính phạt những cuộc hẹn bỏ lỡ
  D - 
Hủy bỏ nếu khách hàng đến trễ
6-
Để tránh lỗi xếp lịch, khi thực hiện các cuộc hẹn qua điện thoại bạn nên:
  A - 
Không bao giờ nhận các cú điện thoại
  B - 
Nhắc lại các thông tin với khách hàng
  C - 
Để khoảng thời gian giữa các cuộc hẹn
  D - 
Gọi lại cho khách hàng
7-
Khi xếp lịch một cuộc hẹn, chắc chắn biết được thông tin của khách hàng về:
  A - 
Sở thích màu sắc
  B - 
Số thể tín dụng
  C - 
Tên và số điện thoại
  D - 
Số bằng lái xe
8-
Phép xã giao qua điện thoại thích hợp gồm:
  A - 
Trả lời ngay
  B - 
Khiến các khách hàng đợi
  C - 
Chỉ trả lời sau 6 hồi chuông reo
  D - 
Dùng tiếng lóng
9-
Lưu giữ hồ sơ lịch hẹn chính xác giảm bớt:
  A - 
Sự lãng phí vật tư
  B - 
Công việc giấy tờ
  C - 
Mất cắp lẻ
  D - 
Sắp xếp lố các cuộc hẹn
10-
Các vật tư được sử dụng trong việc cung cấp các dịch vụ là:
  A - 
Vật tư tiêu dùng
  B - 
Vật tư bán lẻ
  C - 
Hao tổn kinh doanh
  D - 
Hàng được đặt hàng ngày
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 64
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 20
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 06
Móng Gel
Đề Kiểm Tra Nails - 20
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 01
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 113
Đề Kiểm Tra Nails - 11
Đề Kiểm Tra Nails - 15
Đề Kiểm Tra Nails - 18
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 02
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 01
Đề Kiểm Tra Nails - 19
Đề Kiểm Tra Nails - 17
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 04
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 02
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 05
Đề Kiểm Tra Nails - 14
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 26
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 03
Đề Xuất
Triệu Chứng Rối Loạn Của Móng - 02
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 58
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 38
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 102
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 19
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 66
Chăm Sóc Bàn Tay Và Móng Tay - 01
Làm Vệ Sinh Và Tẩy Uế Các Mùi - 03
Đề Kiểm Tra Nails - 04
Đề Kiểm Tra Nails - 03
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 10
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 76
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 48
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 12
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 59
Chăm Sóc Bàn Chân Và Móng Chân - 01
Vi Khuẩn Và Các Tác Nhân Lây Nhiễm - 03
Triệu Chứng Rối Loạn Của Móng - 03
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 24
Đề Kiểm Tra Nails - 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters