Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM

Giới thiệu VNEDU.ORG.

I-VNEDU.ORG và người sáng lập:

1-VNEDU.ORG:

2-Người sáng lập:

3-Ban Quản Trị:

  1. Trương Hữu Đức: Phát triển hệ thống
  2. Cùng các quản trị viên

II-Lịch sử ra đời:

Tác giả chương trình đến với Tin học vào những năm đầu của thập niên 1990. Tiền thân của VNEDU.ORG là thư viện IT. Với niềm đam mê và ước mơ xây dựng một Website tổng hợp kiến thức phục vụ cộng đồng, VNEDU ra đời từ năm 2002 đến nay. Trang đầu tiên được viết bằng HTML, sau đó do khối lượng dữ liệu càng tăng, tác giả chuyển qua VBScript (Active Server Pages) và Micosoft Access là Database chính. Vào thời điểm này ASP đang thịnh hành, và PHP, PERL chưa được phát triển mạnh.

Đến năm 2012, thư viện IT chấm dứt hoãt động và tác giả chuyển qua sử dụng SQL Server đồng thời phát triển Hệ thống trắc nghiệm VNEDU. Kỹ thuật ra đời nhanh hơn tiếp thu, vì vậy VNEDU gián đoạn phát triển từ năm 2014. Mãi đến năm 2020, tác giả tiếp tục viết lại hệ thống mới với HTML5 và CSS3, đồng thời sẽ triển khai hệ thống Soạn bài học và bài trắc nghiệm trực tuyến dành cho giáo viên dựa trên nền tảng VNEDU.

Tác giả hy vọng rằng, nỗ lực cố gắng của mình sẽ mang lại lợi ích cho mọi người

Chúc mọi người luôn tìm thấy những kiến thức bổ ích khi ghé thăm VNEDU.ORG

Thống kê Trắc nghiệm
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters