Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM

THỎA THUẬN SỬ DỤNG VÀ QUYỀN TÁC GIẢ.

I-Thỏa thuận sử dụng:

Bạn đồng ý không dùng Website để đăng những nội dung có tính chất phỉ báng, đe dọa, tấn công sự riêng tư của người khác. Không đăng các nội dung khiêu dâm, thô tục hoặc vi phạm pháp luật. Chúng tôi dành quyền xóa hoặc biên tập lại mà không phải thông báo trước.

Bạn được yêu cầu chịu trách nhiệm nội dung đăng. Bạn phải xóa hoặc có hành động lập tức đối với bất kỳ nội dung được cho là gây nguy hiểm hoặc thiệt hại cho người khác.

Khi đăng vào website này, bạn chấp nhận trao toàn quyền để website quản lý, xuất bản. Bạn được quyền xóa hoặc ẩn nội dung đăng.

Bạn đồng ý không được tấn công hoặc thuê người khác tấn công và phá họai trang web. Chúng tôi dành quyền lưu trữ địa chỉ IP khi bạn truy cập. Chúng tôi được quyền xóa hoặc khóa tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm tính chính xác, độ trung thực, hiệu quả cũng như vi phạm quyền sở hữa trí tuệ của bất kỳ bài đăng nào. Chúng tôi sẽ có hành động lập tức với bất kỳ bài nào được thông báo vi phạm THỎA THUẬN SỬ DỤNG VÀ QUYỀN TÁC GIẢ này.

II-Quyền tác giả:

VNEDU là Website thiện nguyện, hoàn toàn miễn phí, nội dung được người dùng đóng góp. Chúng tôi ý thức quyền tác giả rất quan trọng. Chúng tôi xin lỗi vì không thể kiểm soát toàn bộ nội dung vi phạm bản quyền do người dùng cung cấp. Chúng tôi cam kết gở bỏ nội dung ngay khi nhận được yêu cầu. Nếu quý vị phát hiện bất kỳ nội dung nào sai trái hoặc vi phạm quyền tác giả, xin vui lòng liên lạc chúng tôi Tại đây

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào của nội dung đăng trong trang web này.

Rất mong mọi người hợp tác để VNEDU trở thành một website an toàn và bổ ích cho mọi người.

III-Quyền và nghĩa vụ VNEDU:

Chúng tôi dành quyền phát hành hoặc xóa bỏ hệ thống.

Chúng tôi không sử dụng các nội dung của bạn cho mục đích thương mại.

Chúng tôi tuân thủ yêu cầu xóa bỏ nội dung của tác giả nhằm tránh gây thiệt hại.

Chúng tôi trân trọng tác giả cho phép sử dụng nội dung, và hiển thị thông tin tác giả trên đầu mỗi bài khi được yêu cầu.

Chúng tôi dành quyền thay đổi THỎA THUẬN SỬ DỤNG VÀ QUYỀN TÁC GIẢ này mà không cần thông báo trước.

Thống kê Trắc nghiệm
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters