Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
6 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Anh hùng Phạm Tuân của Việt Nam đã bay lên vũ trụ năm 1980 trong một chương trình của: a - Mỹ b – Châu Âu c – Liên Xô.... Gagarin đã bay lên vũ trụ lần đầu tiên trên con tàu mang tên a – Sputnik 1 b – Vostok 1 c – Apollo 1..... Con tàu đầu tiên đưa người lên Mặt Trăng là con tàu mang tên: a – Apollo 9 b – Apollo 11 c – Apollo 13....

Demo

Khi một thiên thạch lao vào khí quyển Trái Đất và sang lên để mắt ta nhìn thấy, ta gọi nó là gì? a – sao chổi b – sao băng c – sao mới.... Nhật thực xảy ra khi: a – Trái Đất che khuất Mặt Trời b - Mặt Trăng che khuất Mặt Trời c – Trái Đất che khuất Mặt Trăng..... Nguyệt thực thường xảy ra vào a – ngày trăng tròn b – ngày trăng bán nguyệt c - cả hai đều có thể xảy ra....

Demo

Mặt Trời của chúng ta khi chết đi và co lại sẽ trở thành a – Sao neutron b – Sao lùn c – Lỗ đen..... Sao neutron còn có một tên gọi khác là: a – Quasar b – Nova c – Pulsar.... Tập hợp lớn các ngôi sao, quay quanh tâm chung với khối lượng rất lớn gọi là a – thiên hà b – tinh vân c - hệ hành tinh.....

Demo

Trái Đất là hành tinh thứ mấy của Hệ Mặt Trời tính từ trong ra? a - thứ 3 b - thứ 6 c - thứ 5.... Giả sử có một hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời trên quĩ đạo cùng mặt phẳng quĩ đạo với Trái Đất. Trường hợp nào sau đây thì vị trí tương đối của hành tinh ta thấy từ Trái đất là luôn như nhau : a – Hành tinh có đường quĩ đạo trùng với của Trái Đất b – Hành tinh có cùng vận tốc góc với Trái Đất c – Hành tinh có cùng vận tốc dài với Trái Đất......

Demo

Sau khoảng 5 tỷ năm nữa Mặt trời sẽ chết, vậy khi chết đi Mặt trời sẽ trở thành : A/ Sao khổng lồ đỏ B/ Lỗ đen C/ Sao lùn trắng D/ Pulsar..... Hành tinh nào trông hệ Mặt trời tự quay quanh mình nó "rùa" nhất : A/ Kim B/ Mộc C/ Thủy D/ Hỏa ......

Demo

Hiện tượng khi mặt trời, quả đất và mặt trăng theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng: a. Nguyệt thực b. Hoàng hôn c. Giao thừa d. Nhật thực..... Trong hệ mặt trời hành tinh nào không có mặt trăng? a. Mộc tinh b. Kim tinh c. Thủy tinh d. Thủy tinh và Kim tinh e. Hỏa tinh..... Hai hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ? a. Mộc tinh và kim tinh b. Thổ tinh và kim tinh c. Thổ tinh và mộc tinh......

Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 03
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 02
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 01
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 06
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 05
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 04
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 02
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 05
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 04
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 01
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 06
Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 03
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters