Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  
121 bài trong 13 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Tìm hai số biết tổng của 2 số chia cho 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu của 2 số chia cho 6 thì được 2 và dư 3. Số lớn và số bé sẽ là:
a. 40 và 25
b. 35 và 30
c. 55 và 10
d. 45 và 20

Demo

Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:
a. 5 chục
b. 5 phần mười
c. 5 đơn vị
d. 5 phần trăm

Demo

Khi làm phép nhân một số với 102, một bạn học sinh đã quên mất chữ số 0 ở số nhân nên tích giảm đi 1170 đơn vị. Hỏi bạn đó đã nhân số nào với 102?
A. 12
B. 15
C. 14
D. 13

Demo

Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam?
A. 100 kg
B. 180 kg
C. 150 kg
D. 108 kg

Demo

Có một con ốc bò từ mặt đất lên đầu một chiếc cọc cao 20dm. Biết rằng cứ ban ngày nó bò lên được 5dm thì tối đến nó lại bị tụt xuống 2dm. Nếu con ốc bắt đầu bò từ sáng hôm nay thì phải sau bao lâu nó mới bò lên đến đỉnh cột?
a. Ngày thứ 4
b. Ngày thứ 5
c. Ngày thứ 6
d. Ngày thứ 7

Demo

Cho 6 điểm A, B, C, D, E, và G. Khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta sẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?
a. 10
b. 12
c. 17
d. 15

Demo

Một hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 30mm. Tính chu vi của hình vuông đó.
a. 120mm
b. 110mm
c. 100mm
d. 140mm

Demo

Bề dày của quyển vở là 4mm. Một chồng vở gồm 9 quyển vở như thế. Chồng vở đó cao bao nhiêu mi-li-mét?
a. 40mm
b. 35mm
c. 36mm
d. 46mm

Demo

Huy và Hoàng cùng đi dạo xung quanh một cái hồ hình tròn. Xung quanh hồ có trồng các cây cách đều nhau và được đánh số liên tiếp từ số 1. Huy bắt đầu đi từ cây số 7, còn Hoàng bắt đầu đi từ cây số 20. Hai bạn đi cùng chiều và nhanh ngang nhau. Khi Huy đến cây thứ 94 thì Hoàng đến cây thứ 7. Hỏi xung quanh hồ trồng bao nhiêu cây?
a. 90
b. 100
c. 150
d. 110

Demo

Lớp 2A có số hcọ sinh nhiều hơn lớp 2B là 2 học sinh nhưng lại có số học sinh ít hơn của lớp 2C là 3 học sinh. Vậy lớp 2C có nhiều hơn hay ít hơn lớp 2B bao nhiêu học sinh?
a. Nhiều hơn 4 bạn.
b. Ít hơn 4 bạn.
c. Nhiều hơn 2 bạn.
d. Ít hơn 3 bạn.

. Xếp theo:      2    3    4    5   ...  13    Right  
Mới cập nhật
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Đề xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters