Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
10 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Khi lái xe qua khu vực xây dựng, bạn nên: a. Lái chậm lại để xem công nhân. b. Giảm khoảng cách bám theo xe khác. c. Thận trọng đi qua khu vực xây dựng....Múôn rẽ phải tại góc đường, bạn: a. Không đựơc đi vào làn đường cho xe đạp. b. Chỉ nên nhập vào làn đường cho xe đạp nếu bạn dừng xe trứơc khi rẽ. c. phải nhập vào làn đường cho xe đạp trứơc khi rẽ.....

Demo

Trẻ em nào sau đây đòi hỏi xe phải có hệ thống cột dây an toàn cho trẻ em? a/ Sáu tuổi nặng 60 pound b/ Năm tuổi nặng 55 pound c/ Năm tuổi nặng 65 pound..... Quý vị đang bị xe cảnh sát đuổi có đèn và còi hụ đang mở. Quý vị làm ngơ không ngừng lại và bỏ chạy. Trong lúc bị đuổi bắt, có người bị thương nặng. Quý vị sẽ bị: a/ Ở tù 5 năm trong nhà giam tiểu bang b/ Bị phạt không dưới $1000 c/ Phải theo học lớp tập kềm chế nóng giận.....

Demo

Khi lái xe trong làn đường bên phải trong cùng của xa lộ, quý vị: a/ Nên chuẩn bị cho những xe nhập vào ở những lối vào xa lộ b/ Phải chạy chậm hơn những xe khác c/ Phải nhường quyền ưu tiên cho những xe nhập vào.... Quý vị không nên qua mặt xe khác: a/ Ở chỗ có người đi vào hoặc băng qua con đường b/ Trên đường 1 chiều có nhiều lằn c/ Khi đường kẻ không liên tục, màu vàng nằm ở bên trái của lằn đuờng quý vị.....

Demo

Khi quý vị đang chạy trong một làn đường dành để quẹo có mũi tên xanh kiểm soát, câu nào sau đây là đúng? a/ Tất cả xe hoặc người đi bộ trong giao lộ phải nhường quý vị b/ Tất cả xe và người đi bộ ngược lại quý vị đều phải ngừng vì đèn đỏ c/ Quý vị có thể quẹo theo hướng mũi tên mà không cần để ý xe khác.... Khi lái xe trong sương mù hoặc bụi dầy đặc thì nên làm gì? a/ Cố đừng lái xe cho đến khi bớt sương mù hoặc bụi b/ Đừng lá

Demo

Quý vị sắp quẹo phải từ một làn chỉ đuợc phép quẹo phải, khi mũi tên màu vàng bật lên cho làn đó. Quý vị phải: a/ Chuẩn bị để tôn trọng đèn kiểm soát giao thông sắp đổi b/ Trông chừng người đi bộ rồi quẹo cẩn thận c/ Ngừng xe chứ không quẹo trong bất cứ trường hợp nào.... Cách nào sau đây là đúng để đổi làn đường? a/ Báo hiệu, nhìn kính chiếu hậu, rồi đổi làn đường b/ Báo hiệu và nhìn ra sau qua vai trước khi đổi làn đường c/ Nhìn k&

Demo

Quý vị có thể bị phạt tối đa là $1000 và 6 tháng tù nếu bị phạt vì: a/ Vất hoặc bỏ rơi thú vật trên đường b/ Quẹo chữ U từ làn đường quẹo trái ở giữa c/ Đậu xe trong làn đường dành cho xe đạp.... Quý vị đang lái xe trong làn đường sát phần ngăn đôi ở giữa trên xa lộ có 5 làn đường. Muốn ra khỏi xa lộ phía bên phải: a/ Thận trọng băng ngang tất cả những làn đường cùng một lúc b/ Đổi sang từng làn đường một cho đến khi vào đúng làn đ

Demo

Câu nào sau đây là đúng về xe vận tải lớn? a/ Xe vận tải cần một khoảng cách xa hơn để ngừng so với xe hơi thường b/ Xe vận tải có thắng hơi sẽ giúp xe có thể ngừng lại ngay c/ Xe vận tải dễ điều khiển hơn xe hơi thường.... Hai đường kẻ đôi màu vàng liên tục cách nhau từ 2 feet trở lên là: a/ Chỉ có thể băng qua khi quẹo trái hay quẹo chữ U b/ Phải xem như đó là bức tường chắn và không đuợc băng qua c/ Có thể đuợc dùng để bắt đầu hay chấm dứt đườ

Demo

Quý vị đang lái 55 MPH trong lằn đường bên trái ngoài cùng (chạy nhanh) của xa lộ có để bảng 65 MPH. Quý vị có thể bị phạt vì lái quá chậm: a/ Nếu tình trạng con đường hoặc thời tiết đòi hỏi phải lái chậm như vậy b/ Nếu quý vị làm cản trở dòng xe lưu thông bình thường và hợp lý c/ Không có lý do nào khác bởi vì lái xe chậm hơn những xe khác luôn luôn là an toàn hơn.... Quý vị đang ngừng xe. Quý vị muốn quẹo trái, nhưng có xe đang chạy đến rất gần. Quý vị phN

Demo

Bảng hiệu màu trắng (trong đó có chữ: LEFT TURN YIELD ON GREEN) có nghĩa là quý vị: a/ Chỉ đuợc quẹo trái khi có mũi tên màu xanh b/ Có thể quẹo trái khi đèn xanh lúc an toàn c/ Phải chờ cho đến khi đèn xanh trước khi quẹo trái.... Khi quý vị đậu xe xuống dốc bên cạnh lề đường, nên quay bánh xe trước theo hướng nào? a/ Quay vào trong lề đường b/ Quay ra ngoài lề đường c/ Song song với lề đường.... Khi lái xe, quý vị nên nhìn phía trước của xe quý vị từ 10 đến 15 giây: a/ Và chú ý &#

Demo

Là phạm luật khi người lái xe 21 tuổi hoặc trên có nồng độ rượu trong máu (BAC) là _____ hoặc cao hơn: a/ 0.08% - Chấm không tám phần trăm b/ 0.10% - Chấm mười phần trăm c/ 0.05% - Chấm không năm phần trăm..... Quý vị phải báo cho DMV biết trong vòng 5 ngày nếu quý vị: a/ Sơn xe của quý vị qua màu khác b/ Bị phạt vì vi phạm luật giao thông c/ Bán hay nhường xe của quý vị ......

Xem Nhiều nhất
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 08
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 01
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 10
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 09
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 02
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 05
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 07
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 03
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 04
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 06
Đề Xuất
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 06
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 01
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 05
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 04
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 08
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 02
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 07
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 10
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 03
Thi Bằng Lái Xe Bang California - 09
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters