Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
4 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Giá trị xã hội của hàng hoá là do:
a/ thời gian lao động cá biệt quyết định
b/ thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định
c/ thời gian lao động cụ thể quyết định
d/ thời gian lao động trừu tượng quyết định

Demo

Câu tục ngữ " Có thực mới vực được đạo" muốn nói tới điều gì ?
a/ Mọi hoạt động diễn ra cùng một lúc
b/ Con người cần phải tham gia nhiều hoạt động xã hội
c/ Con người chỉ cần ăn là đủ
d/ Con người phải đảm bảo sự sống trước rồi mới tham gia các hoạt động xã hội

Demo

Nói sức lao động mới là khả năng của lao động có nghĩa là :
a/ Sức lao động đang tiềm ẩn trong mỗi con người
b/ Khả năng ấy sẽ rất có hiệu quả trong lao động
c/ Con người không ngừng được rèn luyện d/ Họ sẽ được lao động

Demo

Giá trị cá biệt của hàng hoá là do:
a/ thời gian lao động quá khứ tạo nên
b/ thời gian lao động xã hội tạo nên
c/ thời gian lao động hiện tại tạo nên
d/ thời gian lao động cá biệt tạo nên

Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 01
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 01
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters