Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9 >> Lịch Sử >>  || 
11 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Vào năm 1990, thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản đạt được:
A. 29796 USD.
B. 27796 USD.
C. 23796 USD.
D. 26796 USD.

Demo

Liên Xô đã làm gì trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX ?
A. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới
B. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp
C. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội
D. Có sửa chữa nhưng chưa triệt để

Demo

Tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh được kí kết bởi những nguyên thủ nào?
A. Bu-sơ (cha) và Goóc-ba-chốp.
B. Ru-dơ-ven và En-xin.
C. Ních-xơn và Sta-lin.
D. Bill-Clintơn và Pu-tin.

Demo

Hãy chỉ ra tên viết tắt của Liên minh châu Phi hiện nay?
A. AU.
B. PAU.
C. PLO.
D. UA.

Demo

Liên minh quân sự, chính trị của các nước XHCN trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. NATO.
B. VAC-SA-VA.
C. CENTO.
D. AN-ZUS.

Demo

Nhằm mục đích mị dân, chương trình khai thác thuộc địa ở Đông Dương được chính phủ Pháp rêu rao là:
A. Giúp Việt Nam trở nên phú cường.
B. Nhằm khai hóa nhân dân ta.
C. Nhằm giúp Việt Nam đánh đổ chế độ phong kiến.
D. Giúp Việt Nam tiến lên tư bản chủ nghĩa.

Demo

Đâu là tên viết tắt của Đảng dân chủ tự do ở Nhật Bản?
A. LPD.
B. LDP.
C. DLP.
D. PLD.

Demo

Sự không ổn định về kinh tế và xã hội ở Mĩ trong những năm sau Thế chiến thứ hai có nguồn gốc chủ yếu từ:
A. Quá trình chạy đua vũ trang mạnh mẽ.
B. Sự tha hóa về phẩm chất đạo đức và tệ tham nhũng lan tràn trong giới lãnh đạo Mĩ.
C. Sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn giữa các tầng lớp trong xã hội.
D. Sự cạnh tranh gay gắt của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật.

Demo

Sau khi bị hao tổn lực lượng ở Ô-ri-en-tê, Phi-đen và các đồng chí của mình đã kiên cường chiến đấu ở:
A. Gran-ma.
B. Xi-ê-ra Ma-e-xtơ-ra.
C. Xan-ta-cla-ra.
D. La-ha-ba-na.

Demo

Hãy xác định hậu quả lớn nhất mà chiến tranh thế giới thứ hai để lại đối với Liên Xô?
A. Hơn 1.710 thành phố bị đổ nát, hơn 27 triệu người chết.
B. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
C. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.
D. Tất cả các đáp án trên.

      2    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Lịch Sử Thế Giới - Bài 01
Lịch sử 09 - Bài 08
Lịch sử 09 - Bài 04
Lịch sử 09 - Bài 09
Lịch sử 09 - Bài 01
Lịch sử 09 - Bài 02
Lịch sử 09 - Bài 06
Lịch sử 09 - Bài 05
Lịch sử 09 - Bài 03
Lịch sử 09 - Bài 07
Lịch sử 09 - Bài 10
Đề Xuất
Lịch sử 09 - Bài 04
Lịch sử 09 - Bài 08
Trắc Nghiệm Lịch Sử Thế Giới - Bài 01
Lịch sử 09 - Bài 02
Lịch sử 09 - Bài 05
Lịch sử 09 - Bài 01
Lịch sử 09 - Bài 09
Lịch sử 09 - Bài 07
Lịch sử 09 - Bài 06
Lịch sử 09 - Bài 03
Lịch sử 09 - Bài 10
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters